‘Ontwikkeling Oostpunt gefrustreerd’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De plannen van de overheid voor een onderwaterpark bij Oostpunt met Carmabi als beheerder, maken de bestemmingswijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) tot een wassen neus. Carmabi zal geen enkele ontwikkeling dulden, zegt een furieuze Willy Maal.

oostpunt
De Erven Maal, eigenaars van Oostpunt, vernemen via de media dat voormalig ministers Zita Jesus-Leito van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling en Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) vlak voor hun aftreden op 24 maart hebben besloten tot een onderwaterpark waarmee bij Oostpunt 20 kilometer rif wordt beschermd ‘ter compensatie van het verloren gaan van 300 meter van het rif door de bouw van een tweede megapier’. De wetgeving daarvoor zou bijna klaar zijn om voor goedkeuring naar de Staten te sturen.
Dat is nog niet gebeurd. Maar als het Landsbesluit betreffende het Onderwaterpark Curaçao zoals dat er nu ligt en de Ministeriële Regeling waarmee Carmabi als parkbeheerder wordt aangesteld worden aangenomen door het parlement, kan dat Curaçao duur komen te staan. Want als de ontwikkeling van Oostpunt de Erven Maal onmogelijk wordt gemaakt, komt de overheid haar inspanningsverplichtingen uit de Vaststellingsovereenkomst niet na. ,,Dan heeft men mij in december, toen de Landsverordening herziening Oostpunt werd aangenomen door de Staten, blijgemaakt met een dode mus”, zegt Maal die een en ander inmiddels zelf heeft uitgelegd in een brief aan de huidige GMN-minister Sysline Girigoria en vervolgens nog eens via zijn advocaat van HBN Law aan VVRP-minister Jaime Córdoba.
Een decennialang durend conflict tussen de Erven Maal en de Curaçaose overheid leek december vorig jaar uit de wereld. Met het aannemen van de wetgeving voorkwam het parlement dat de familie een claim van ongeveer 100 miljoen gulden zou opeisen, omdat de overheid zich in 1999 middels een afspraak verbond om prioriteit te geven aan de ontwikkelingsmogelijkheden op het land van Maal, maar dat naliet. Met de herziene wet werd de weg geopend om bepaalde projecten te beginnen op Oostpunt. Camelia-Römer benadrukte in december in de Staten dat voldaan moest worden aan de bestaande wetgeving, ook op het gebied van maritiem beheer, koraalrifbeheer, natuurbeheer en natuurbescherming.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).