Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra gaat verder met het heraansluiten van huishoudens op het waternet. Dit bijna twee weken nadat interim-minister Jaime Córdoba van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) de heraansluiting een halt toeriep, ‘omdat we niet kunnen accepteren dat een groot deel van de mensen ervoor kiest om water te stelen’.

waterheraansluiting
Volgens Darick Jonis, algemeen directeur van Aqualectra, is er bij de betreffende huishoudens niet daadwerkelijk sprake van diefstal van water. Van de lijst van 324 huishoudens in de categorie min- en onvermogenden die door het nutsbedrijf waren afgesloten werd enkele weken geleden een eerste groep van 50 geselecteerd om te worden heraangesloten. Op 47 van deze 50 adressen bleken bewoners de door Aqualectra geplaatste zekering te hebben verwijderd. ,,Met als resultaat dat bij gebruik van water de watermeter weer is gaan lopen”, zegt Jonis. ,,Het gaat om onrechtmatig gebruik van water, omdat er vooralsnog geen vergoeding tegenover staat. Aqualectra heeft de afname echter normaal kunnen registreren, we weten precies hoeveel water er per huishouden is verbruikt.”
Terwijl de interim-regering de gezamenlijke schuld van de 324 huishoudens aan Aqualectra heeft voldaan, is een deel van de huishoudens dus een nieuwe schuld bij het nutsbedrijf aan het opbouwen. ,,Het gaat te ver om dit stelen te noemen”, zegt Jonis. ,,In geval van diefstal wordt de watermeter verwijderd en wordt er moedwillig water afgenomen zonder dat bekend of meetbaar is om hoeveel het gaat.”
De huishoudens die onrechtmatig water gebruiken, kregen instructies om voor schuldsanering contact op te nemen met SOAW. ,,Uiteindelijk moet de rekening wel betaald worden”, zegt Jonis, die aangeeft dat Aqualectra hier een raamwerk voor heeft, speciaal beleid om huishoudens van hun schulden af te helpen, en gepast, zuinig gebruik van water te promoten. ,,Hierbij hebben wij een zeer goede samenwerking met het ministerie, de gezamenlijke oplossingsgerichte aanpak heeft altijd heel goed gewerkt.”
Na een tussenpoos van bijna twee weken, sinds de interim-regering de heraansluitingen ‘on hold’ zette, is Aqualectra weer begonnen met het opheffen van restricties. ,,Zodra wij van SOAW een melding krijgen dat een huishouden weer aangesloten moet worden, dan doen we dat”, zegt Jonis. ,,Het is een gezamenlijke exercitie op basis van afspraken tussen Aqualectra, het ministerie van SOAW en de klant. Het streven is altijd om een oplossing te vinden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).