Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verzekeringsmaatschappij Ennia heeft over 2015 een totaalverlies geleden van bijna 11 miljoen (10,9 miljoen) gulden.

ennia

Dit is voornamelijk door een fors hogere technische voorziening bij Ennia Leven, anders zou er volgens Ennia sprake zijn van een winst voor het Levenbedrijf.
Dat is onlangs door de top van het verzekeringsbedrijf medegedeeld aan stakeholders, die individueel of in groepen zijn geïnformeerd. Het betreft niet-gecertificeerde, nog niet eerder naar buiten gebrachte, cijfers. Ennia heeft 2015 nog altijd niet formeel gepubliceerd, hoewel de verzekeraar vlak voor de jaarwisseling aankondigde dat publicatie uiterlijk eind februari zou volgen.
Desgevraagd laat directielid Gilbert Martina aan het <I>Antilliaans Dagblad<I> weten dat ‘op dit moment Ennia geen verklaring geeft aan de media’. ,,De stakeholders - medewerkers, pensioenklanten, brokers/banken en influentials - zijn direct geïnformeerd door Ennia over de laatste stand van zaken.”
Over de jaarrekening 2015 en de goedkeurende verklaring die moet komen van accountant KPMG zegt Martina het volgende: ,,Het proces wat betreft certificering van de jaarrekening 2015 van Ennia Caribe Leven, Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg is nog steeds gaande en vindt plaats in goed overleg tussen partijen. Zodra dit proces is afgerond zullen we hierover naar buiten treden.”
Intussen beschikt deze krant al wel over harde informatie die door de Ennia-top op hoofdlijnen is verstrekt aan genoemde stakeholders. Ten eerste dat Ennia inderdaad eerder had gehoopt in februari te kunnen publiceren, maar dat KPMG nog niet klaar is om af te tekenen. Om een verder niet nader gespecificeerd onderdeel van de audit van de jaarrekening is KPMG in overleg met de toezichthouder op de financiële sector, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Het zou gaan om een toelichting op de jaarrekening waarvoor de accountant toestemming wil hebben van de CBCS.
Dan naar de voorlopige bedrijfsresultaten (van Ennia Curaçao, Bonaire en Sint Maarten; Aruba is apart en maakt hier geen deel van uit). Ennia Zorg sluit naar eigen verwachting af met een winst van 4,3 miljoen (was 1,6 miljoen). Ennia Schade boekt eveneens een positief resultaat, namelijk van 2 miljoen (was 4,4 miljoen over 2014), maar kampt - evenals de rest van de lokale verzekeringsbranche - met vooral zeer veel autoschades.
Vervolg op pagina 7
Beleggingen in eigen groepsondernemingen terugbrengen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).