Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - De ervaringen van dertig vertegenwoordigers van de raffinaderij, vakbonden en overheid, die gedurende drie weken een train-de-trainercursus aan de China University of Petroleum in Peking, China, hebben gevolgd, zijn zo positief, dat de regering-Pisas om is: het kabinet staat nu positief tegenover de overname van de raffinaderij door het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE).
pisasZowel interim-premier Gilmar Pisas (MFK) als interim-minister Jaime Córdoba (PS) verklaarden gisteren de overname van de raffinaderij door GZE te verwelkomen. Beiden lieten zich uiterst positief uit over de vooruitzichten van modernisering van de raffinaderij en de terminals op Bullenbaai. In het bijzonder zijn zij enthousiast over de beloofde werkgelegenheid voor de Curaçaose bevolking.
Cordoba van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) ging zo ver als de overeenkomst met GZE ‘de grootste aanwinst voor Curaçao van de afgelopen 25 jaar’ te noemen. Vorige maand beval MFK-leider Gerrit Schotte, als vertegenwoordiger van de nieuwe meerderheid van 12 in de Staten, de regering nog om per direct alle verplichtingen met het Chinese energiebedrijf te stoppen. Desgevraagd verklaarden Pisas, destijds Statenvoorzitter, dat de Statenleden, hijzelf incluis, wilden voorkomen, dat er fouten zouden worden gemaakt bij de onderhandelingen. ,,Het parlement beschikte niet over alle informatie”, aldus Pisas. ,,De meerderheid in de Staten wilde er zeker van zijn, dat alles goed zou verlopen.” Nu medewerkers van de raffinaderij, vakbondsvertegenwoordigers en hoge ambtenaren van Curacao ‘zelf, met eigen ogen, de raffinaderij en LNG-faciliteiten (Liquefied Natural Gas) in China kunnen zien’, is hij er ook van overtuigd, dat de komst van het Chinese bedrijf naar Curaçao economische vooruitgang en werkgelegenheid garandeert, aldus Cordoba, die verder aankondigde dat voor de modernisering van de raffinaderij en de Curaçao Oil Terminal op Bullenbaai 4.500 lokale werknemers nodig zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).