Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ingrijpen en een maatregel van de Rijksministerraad, die voor vanochtend 10.00 uur in Den Haag staat gepland, om te garanderen dat de Curaçaose verkiezingen van 28 april ordentelijk verlopen, is zeer dichtbij gekomen.

Blok12
Het komt erop neer dat een deel van het bestuur van het interim-kabinet Pisas tijdelijk wordt overgenomen, namelijk de organisatie van de stembusronde over exact vier weken. Voor zover bekend, is dit sinds de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk in 1954 niet eerder voorgekomen.
Tijdens de RMR is Curaçao zelf niet vertegenwoordigd door een Gevolmachtigde minister, omdat er nog geen is aangesteld door het interim-kabinet dat pas een week zit en de kandidaat niet door de ministeriële screening was gekomen.
Of het daadwerkelijk tot ingrijpen komt was middernacht bij het ter perse gaan van deze editie niet bekend. Maar uit alles bleek dat daar in politiek Willemstad wel ernstig rekening mee wordt gehouden. Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), tevens formateur van het interim-kabinet, trad gistermiddag af omdat ze een maatregel van Nederland - dat ze ‘machtsvertoon’ verwijt - ‘uit principe niet wil meemaken’. ,,Ik wil wel vechten voor mijn land, maar niet tegen elke prijs.”
En anticiperend op ‘een kennelijke aanwijzing’ van de Koninkrijksregering, aldus interim-minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK), riep zijn partijgenoot Statenvoorzitter Amerigó Thodé gistermiddag op aandringen van de regering een spoedvergadering van het parlement bijeen.
Doel was om in allerijl een motie aan te nemen waarin óók de Staten, nadat de regering en het ‘Blok van 12’ dit woensdagmiddag al hadden gedaan, met zo veel woorden schriftelijk aangeven dat de verkiezingen van 28 april wel degelijk zullen doorgaan.
Daarmee worden de facto eerdere moties van dezelfde fracties (MFK, KdNT, PS, MP/Moses en de onafhankelijke Statenleden Braam en Dannawi) tegengesproken en ontkracht. Zo werd op 3 maart in een motie de regering (op dat moment demissionair kabinet-Koeiman) opgedragen het besluit van 12 februari om verkiezingen te houden in te trekken. Ook werd er in een motie een beroep op de gouverneur gedaan om de Koninkrijksregering ertoe te bewegen het verkiezingenbesluit te schorsen.
Maar nadat gouverneur Lucille George-Wout deze week klip en klaar aangaf het besluit van Pisas om 28 april te annuleren voor vernietiging door de Rijksministerraad voor te dragen, draaide het interim-kabinet ineens 180 graden. Niet voldoende voor de gouverneur, die óók de moties teruggedraaid wil zien en aanpassing van een passage in het verslag van formateur Larmonie. Zij had duidelijk de instructie gekregen een tijdelijke regering te vormen om enkel lopende zaken af te handelen en uitvoering te geven aan de verkiezingen, maar nam op dat de partijen van mening zijn dat er een legitieme regering zit die een stembusronde onnodig vinden.
De kans is groot dat de RMR vandaag de opstelling van de gouverneur ondersteunt en bekrachtigt. En dat er een maatregel komt om de organisatie van de verkiezingen uit handen van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Norberto Ribeiro (KdNT) te halen en bij de gouverneur te leggen wegens totaal gebrek aan vertrouwen - gezien al hetgeen is gebeurd - in het huidige kabinet-Pisas dit ordentelijk te doen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).