Van onze correspondent
Den Haag - De Koninkrijksregering buigt zich vrijdag in een ingelaste Rijksministerraad over het voorstel van gouverneur Lucille George-Wout het Landsbesluit tot uitstel van de Curaçaose verkiezingen te vernietigen.

binnenhofrmr
Aangenomen mag worden dat de RMR het standpunt van de gouverneur volledig onderschrijft, ook al omdat George-Wout in haar hoedanigheid van koninkrijksorgaan ongetwijfeld ‘Den Haag’ heeft geraadpleegd alvorens te beslissen het omstreden Landsbesluit voor vernietiging voor te dragen.
Bovendien heeft de Koninkrijksregering zich twee weken geleden in reactie op het verzoek van het ‘Blok van 12’ om een gesprek ook al duidelijk uitgesproken dat het uitschrijven van de verkiezingen conform alle nationale, internationale en Koninkrijkswet- en regelgeving is geschied. Dat standpunt zal de RMR nog altijd huldigen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).