Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat de interim-regering-Pisas direct al op de eerste dag een rechtszaak aankondigt bij het Europese Hof in Straatsburg, is enkel om tijd te winnen: ,,Men heeft een reden (lees: smoes) nodig om te stellen dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld en aan de macht te blijven.”


FrielinkDat stelt de lokale advocaat Karel Frielink in een opinie waarin hij de eerste actie van het tijdelijke kabinet - dat in principe regeert totdat er een nieuwe coalitie aantreedt na de reeds uitgeschreven verkiezingen op 28 april aanstaande - becommentarieert. ,,Dat een regering, gesteund door de meerderheid in de Staten, niet alleen schaamteloos maar zelfs met grote trots, ervoor kiest om macht te misbruiken en op ernstige wijze het (staats)recht te schenden, is zeer zorgwekkend te noemen”, aldus de jurist. Die waarschuwt: ,,De rechtsstaat staat hier op het spel.”
Er is naar het oordeel van Frielink ‘geen enkele dwingende reden om de verkiezingen uit te stellen’. Maar gezien de verwarring die hierover bestaat, is het voor hem en velen met hem duidelijk dat de regering-Pisas en degenen die de regering steunen ‘tot grootschalige manipulatie en misleiding van het volk in staat zijn’.
Het Landsbesluit van 12 februari tot ontbinding van de Staten en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen is een rechtsgeldig besluit, betoogt de advocaat verder. ,,Dat besluit is bovendien een (rechts)feit, en dat betekent dat de regering verplicht is daaraan uitvoering te geven.”
De oproep aan de Kiescommissie alle activiteiten met het oog op de verkiezingen te staken, is in strijd met de Staatsregeling van Curaçao en het daarop gebaseerde Landsbesluit, en dus onrechtmatig. ,,Ook voor de regering geldt de ‘rule of law’.”
Veel mensen vragen hoe het nu eigenlijk zit met de stap van de regering-Pisas - op de voor- en achtergrond gedirigeerd door MFK-leider Gerrit Schotte, die zelf niet ministeriabel is maar wel zichtbaar alle touwtjes in handen heeft - richting het Hof in Straatsburg.
Die rechtszaak is ‘inhoudelijk volstrekt kansloos’, meent Frielink, die zich zelfs afvraagt ‘of het verzoek wel ontvankelijk is’. Het ontbindingsbesluit van het kabinet-Koeiman ‘is niet in strijd met het internationale recht en het heeft dus geen zin een zaak bij het Hof in Straatsburg aanhangig te maken’.
Waarom dan toch dat Hof benaderen? Volgens de jurist is het antwoord simpel: ,,Om tijd te winnen. De stelling is dat, nu een geschil aan een rechter is voorgelegd, de verkiezingen ‘dus’ niet kunnen doorgaan. Dat is een flauwekulargument. Dat je een rechtszaak aanhangig maakt, betekent niet dat het Landsbesluit nu is geschorst, en al helemaal niet nu het om een volstrekt kansloze rechtszaak gaat. We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).