Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De demissionaire regering van Hensley Koeiman (MAN) heeft het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy Co Ltd en China Holding Ltd, (CZR) per brief gevraagd onderzoek te doen naar de bouw van een nieuwe raffinaderij op een andere locatie dan de huidige.
De kosten van dit onderzoek worden betaald door GZE/GZR, Refineria di Kòrsou (RdK) en de overige overheids-nv’s. De Chinese bedrijven en de regering zullen ook een ontwikkelingsplan opstellen voor de terreinen van de huidige raffinaderij.
Voorwaarde voor al deze plannen is wel dat zowel de regering als de Staten ermee akkoord gaat.
Een kopie van de brief, gedateerd 8 maart van dit jaar, is ook naar de Staten verzonden. In de brief wordt het verzoek als volgt geformuleerd: ,,Om samen met Refineria di Kòrsou en de regering een haalbaarheidsonderzoek te doen betreffende de bouw van een nieuwe moderne raffinaderij op een ander locatie op het eiland Curaçao.” De demissionaire premier Koeiman stelt in de brief dat de haalbaarheidsstudie zo snel mogelijk moet beginnen en op uiterlijk 31 december van dit jaar klaar moet zijn.
De voor het project relevante overheids-nv’s moeten betrokken worden in het proces om het onderzoek te leiden. De brief motiveert ook waarom dit moet gebeuren: ,,Overwegende dat bovengenoemd onderzoek van corporate belang voor hen is en overwegende dat de regering de visie deelt van een integrale ontwikkeling van het gebied bij Bullenbaai. Voor dit doel zal de regering een multidisciplinaire werkgroep samenstellen en ook instemmen met een Terms of Reference om de benodigde expertise aan te vragen.”
Als de bouw van een nieuwe raffinaderij haalbaar blijkt, dan zullen RdK en de regering een conceptamendement opstellen voor de huidige Heads of Agreement (HoA) en zullen de partijen hierover moeten overleggen. De brief geeft ook aan wat er van GZE/CZR verwacht wordt als het gaat om de huidige raffinaderij: de twee bedrijven zijn namelijk verantwoordelijk om te voldoen aan duurzame milieuvoorschriften. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat de raffinaderij veilig opereert.
In het geval er een nieuwe raffinaderij wordt gebouwd, zijn GZE/CZR verantwoordelijk voor de sluiting en de ontmanteling van de huidige. Dit moet gebeuren nadat de nieuwe raffinaderij stabiel opereert. De vervuiling bij, en van de oude raffinaderij moet opgeruimd worden, aldus de brief. De lokale regering, RdK en GZE/CZR zijn bevoegd om een ontwikkelingsplan op te stellen voor de terreinen van de huidige raffinaderij. De aandacht moet daarbij gericht zijn op het milieu, een duurzame economische ontwikkeling van Curaçao, het creëren van banen voor de lokale bevolking en betrouwbare en winstgevende bedrijven.

bullenbaai


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).