Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De meerderheid van 12 in de Staten stapt mogelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat heeft Gerrit Schotte, politiek leider van MFK en tevens leider van de meerderheid in de Staten, bij Radio Mas verklaard. Schotte verklaarde desgevraagd aan deze krant dat het om een optie gaat.


straatsburg,,Mij is gevraagd of de zaak in Straatsburg aanhangig wordt gemaakt. Ik heb geantwoord dat het één van de opties is. Het is niet bekend wat de vordering van de eisers inhoudt. Er zou ook uiterlijk vandaag een petitie worden ingediend, het is onbekend bij welke instantie dat gebeurt en wat de tekst van het verzoek is.
Uit het interview met Schotte kan worden opgemaakt dat de meerderheid de Rijksministerraad niet als laatste alternatief ziet. De meerderheid had een tijd terug een motie aangenomen om een Statendelegatie en deskundigen naar Nederland te sturen om van de Rijksministerraad te eisen de besluiten te vernietigen om de Staten te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De uitwerking van die motie is in een Landsbeschikking vastgelegd.
In het interview bij Radio Mas verklaarde Schotte dat de gouverneur ‘koloniaal’ is, zij ‘danst naar de pijpen van de demissionaire regering en Nederland’. De politiek leider van MFK verklaarde op de radio ook dat nu het kabinet demissionair is, de Gevolmachtigde minister plaats moet maken voor de Statendelegatie.
Statenvoorzitter Gilmar “Pik’ Pisas van MFK heeft in een interview gisteren bij TeleCuraçao verklaard dat de geplande ontmoeting van hem en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 maart niet doorgaat zolang het niet bekend is in welke hoedanigheid de bewindsman aan de vergadering meedoet. Het moet eerst bekend zijn of de minister gemachtigd is om namens de Rijksminsterraad te spreken, zo legde hij uit.
Pisas verklaarde ook de indruk te hebben dat Nederland het proces traineert. Nederland weet dat de gouverneur fouten heeft gemaakt en neemt haar daarom nu in bescherming, aldus Pisas. Door de vertragingstactiek zou het besluit van de Rijksministerraad om het ontbinden van de Staten en de voorgeschreven verkiezingen nietig te verklaren, op de lange baan worden geschoven. Met als gevolg dat de verkiezingen gewoon doorgaan, aldus Pisas.
MFK heeft gisteren een motie van de openbare Statenvergadering van 7 maart verspreid. Daarin worden de bewindslieden, die ondanks een motie van wantrouwen zijn aangebleven, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor besluiten die na 17 februari van dit jaar zijn genomen, en die financiële verplichtingen inhouden of verplichtingen voor de regering. Het gaat om besluiten die namens het Land Curaçao zijn genomen zonder dat er daarvoor steun was van het parlement.
,,De nieuwe regering zal met klem worden gevraagd om alle betreffende kosten persoonlijk bij deze mensen (de bewindslieden, red.) te innen. Het parlement zal via een deurwaarder de stukken aan de bewindslieden overhandigen die in de motie worden genoemd.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).