Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit het onlangs gepresenteerde onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) over de veiligheid in de strafgevangenis Sentro di Dentenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), blijkt dat het bij de toegangs- en uitgangscontrole niet zo nauw genomen wordt.


sdkkDe onderzoekers die de SDKK persoonlijk bezochten en de officiële instructies volgden, constateren dat vele regels niet worden opgevolgd. De RvR doet verslag van wat zelf is gezien en is opgevallen. Het Antilliaans Dagblad somt de meest opmerkelijke observaties op: ,,(1) De instructies bepalen dat personen bij het betreden van het gevangenisterrein onder andere onderworpen worden aan de ionenscan. De raad tekent hierbij aan geen ionenscanapparaat te hebben waargenomen in het toegangscontrolegebouw. (2) Het personeel mag geen tassen, pakjes, kranten of welk ander voorwerp meenemen in de gevangenis, maar de instructies geven niet aan waarin eten en drinken meegenomen mag worden. De raad zag dat er personen met hun tassen het gevangenisterrein opliepen. (3) Personen die de SDKK verlaten, dienen, na hun bezoekerspas te hebben ingeleverd, geïdentificeerd te worden middels een wettig identificatiemiddel. Waarna via het bezoekerslogboek nagegaan wordt of het inderdaad om de juiste persoon gaat. En indien dit het geval is, wordt het tijdstip van vertrek genoteerd. De onderzoekers van de raad werden bij het verlaten van de inrichting nooit gevraagd naar een identiteitsbewijs. Desgevraagd deelde het hoofd Toegangscontrole mee dat dit inderdaad niet gebeurt en dat hij dit graag wenst te introduceren. (4) Volgens het beleid worden alle voertuigen die personen of goederen komen afleveren, bij binnenkomst door de portier ingeschreven en in de remise gecontroleerd door twee beveiligers. De bestuurder dient alle deuren van zijn voertuig te openen en op aanwijzing alle zich daarin bevindende kastjes, koffers, tassen, dozen en dergelijke te openen. Onderzoekers van de raad hebben geobserveerd dat een voertuig, al binnen de poort, met goederen voor gedetineerden slechts door één beveiliger werd gecontroleerd. En de chauffeur kreeg geen opdracht om alle deuren te openen. Hij stapte uit en liep meteen door naar de plaats waar de toegangscontrole plaatsvindt. (5) Een van de onderzoekers van de raad liep door de detectiepoort met zijn riem en polshorloge aan en de detectiepoort heeft hierop niet gereageerd. Het hoofd Toegangscontrole was aanwezig en belde meteen naar een van de teamleiders beveiliging om dit probleem te verhelpen. (6) De beveiligers bij de toegangspoort hebben geen zicht in de omgeving van het toegangscontrolegebouw om te kunnen anticiperen op mogelijke incidenten. (7) In het toegangscontrolegebouw en in de omgeving zijn geen camera’s geplaatst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).