BZK-minister Plasterk beschikbaar, maar Staten willen onderhoud RMR.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Statendelegatie onder leiding van voorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) die met spoed een onderhoud wil met de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag reist voorlopig niet af, zo lijkt het.

pisasschotte
De Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten weten zich graag beschikbaar te stellen voor een bespreking met Pisas. Dat is echter niet goed genoeg voor de Statendelegatie die wordt gevormd door de meerderheid van het parlement.
Plasterk is minister van de Nederlandse regering. ,,En wij willen niet praten met de Nederlandse regering, maar we moeten spreken met de koninkrijksregering”, zo citeert de krant Èxtra MFK-leider Gerrit Schotte, voorman en woordvoerder van de nieuwe meerderheid in de Staten, gevormd door MFK, KdNT, MP van Marilyn Moses plus de ‘overlopers’: de twee PS-fractieleden Melvin ‘Mac’ Cijntje en Sherwin Leonora en de onafhankelijke Statenleden Eduard Braam (ex-PAR, nu op lijst KdNT van Amparo dos Santos) en Gassan Dannawi (ex-MAN, nu op lijst bij MP).
Samen vormen ze het ‘Blok van 12’ in het parlement dat 21 zetels telt. Het voornaamste doel van Schotte is het stoppen van de verkiezingen van 28 april en dus het terugdraaien van het Landsbesluit tot ontbindingen van de Staten. Daarmee kan het kamp-Schotte aan de macht blijven, in principe de komende drieënhalf jaar tot 2020.
Demissionair premier Hensley Koeiman (MAN), die Fòrti bewaakt totdat er namens de nieuwe meerderheid een interim-regering aantreedt, weigert het verkiezingsproces te staken. Ook de gouverneur legt het niet voor aan de Rijksministerraad (RMR) ter vernietiging van het gewraakte Landsbesluit. Op grond daarvan willen de Staten dat de delegatie-Pisas een gesprek voert met de RMR. ,,Zolang er echter geen afspraak is met de koninkrijksregering, kan parlementsvoorzitter Pisas niet voldoen aan de wens van de meerderheid van de Staten”, aldus Schotte. Een enkele bespreking van Pisas met BZK-minister Plasterk is in de beleving van de MFK-fractieleider niet voldoende om met z’n allen naar Den Haag af te reizen. Dat kan ook via videoconference of telefonisch worden afgehandeld.
Naast voorzitter Pisas, al jaren loyaal partijgenoot van Schotte, zou de delegatie bestaan uit een flink aantal leden: Schotte (MFK), Dos Santos (KdNT), Cijntje (PS), Moses (MP), Braam en Dannawi. Ook zou de delegatie ondersteund worden door drie juristen.
Schotte wijst op artikel 63 van de Curaçaose Staatsregeling. Het eerste lid daarvan stelt dat ‘de Staten bevoegd zijn de belangen van Curaçao voor te staan bij de regering van het Koninkrijk en bij de Staten-Generaal’. Hijzelf zegt er niets over, maar omgekeerd, vanuit de RMR, is echter niets geregeld voor de ontvangst van het parlement uit Curaçao of de andere Caribische landen (zie elders op deze website analyse ‘Staten mogen belet vragen, maar wat dan?’).
De leider van de nieuwe meerderheid waarschuwt voor precedentwerking, namelijk dat hierdoor voortaan altijd de deur dicht blijft voor de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
De Memorie van Toelichting (MvT) behorende bij de Staatsregeling van Curaçao zegt over dit artikel 63 aldus: ,,Dit artikel schept in het eerste lid de bevoegdheid van de Staten om direct de belangen van Curaçao te verdedigen bij de Koninkrijksregering en bij de Staten-Generaal. Het betreft hier vooral uitzonderlijke aangelegenheden, waarbij de regering van het Koninkrijk en/of de Staten-Generaal een doorslaggevende rol speelt/spelen.”
Pisas gaf eerder deze week aan dat zijn delegatie mikte op een ontvangst door de RMR op vrijdag 17 maart. Op vrijdag vergadert de (Nederlandse) ministerraad en dat zou een goede gelegenheid kunnen zijn. De rijksministerraad is overigens de gewone Nederlandse ministerraad aangevuld met de Gevolmachtigde ministers in Den Haag van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Afreizen naar Den Haag zit er voor de Statendelegatie-Pisas voorlopig niet in. De betrokken politici zullen zich bovendien storten op de campagne voor de verkiezingen, die zij het liefst geschrapt zien, maar waarvoor gisteren met de indiening van de kandidatenlijsten het eigenlijke startsein is gegeven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).