Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet een alledaagse boodschap van een Centrale Bank: het onderwijs in zowel Curaçao als Sint Maarten moet worden verbeterd, zodat jongeren betere kansen hebben wanneer ze de arbeidsmarkt betreden.


CBCSBeide autonome landen, Curaçao en Sint Maarten, staan momenteel voor ‘unieke kansen’ om een hoger groeipad te realiseren. Echter, de groei zal alleen mogelijk zijn als de beroepsbevolking over de kwalificaties beschikt die nodig zijn op de arbeidsmarkt. ,,Maatregelen om op een duurzame wijze de arbeidsmarkt te verbeteren en de werkloosheid te verminderen, dienen daarom hoog op de beleidsagenda’s van de nieuwe regeringen van beide landen te worden gezet.”
Het onderwijs als geheel moet beter. Daarnaast zijn vakopleidingen belangrijk om de vaardigheden die vereist zijn in de arbeidsmarkt, te ontwikkelen. ,,Ook dient de effectiviteit van arbeidsmarktbescherming (lees: de Ontslagwet, red.), het minimumloon en de regelgeving met betrekking tot werkvergunningen te worden geëvalueerd en, indien nodig, te worden aangepast om een evenwicht te bereiken tussen de bescherming van de werknemer en concurrerend-zijn.”
In haar meest recente kwartaalbericht merkt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op dat door de zwakke groei in de monetaire unie gedurende de afgelopen jaren het werkloosheidspercentage in beide lande relatief hoog is. Vooral het jeugdwerkloosheidspercentage is hoog.
Aangezien een stijging in de productie doorgaans leidt tot een daling in de werkloosheid, dienen de overheden zich te richten op beleid dat de economische groei op korte termijn bevordert. Echter, op de langere termijn zijn ‘meer fundamentele hervormingen nodig’ om de arbeidsmarkt op een duurzame wijze te verbeteren. In dat verband dient aandacht te worden besteed aan het huidige beleid en de instituties die het functioneren van de arbeidsmarkt, de productiviteitsgroei en de banengroei beïnvloeden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.