‘Dienstverlening Curinde moet uitbreiden om regionaal te kunnen concurreren’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De grootste vrijhandelszone in het Caribisch gebied, gesitueerd in de Dominicaanse Republiek, operationeel geleid door de Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, dient als blueprint en referentiekader voor de verdere ontwikkeling van Curinde op Curaçao. Dat zegt demissionair minister van Economische Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR).

curinde
Curaçao Industrial & International Trade Development Company (Curinde), de beheerder van vrije zones en industriepark Brievengat, kan ondernemers en investeerders meer bieden en het voor bedrijven aantrekkelijker maken om zich in deze economische zones te vestigen dan de organisatie nu doet. Rhuggenaath komt tot deze conclusie op grond van zijn recente bezoek aan de Dominicaanse Republiek. ,,Het dienstenpakket dat daar aangeboden wordt, is vele malen groter dan wat Curaçao ondernemers te bieden heeft. In de Dominicaanse Republiek is de vrijhandelszone van alle markten thuis, het is niet verwonderlijk dat zij nummer één zijn in de groot-Caribische regio.”
De Dominicaanse Republiek telt 57 vrije zones, verspreid over het land, met in totaal 565 bedrijven die werk bieden aan 160.000 mensen. Zowel op strategisch als operationeel gebied worden de industrieparken ondersteund door de Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, bestaande uit vertegenwoordigers van de publieke en private sector. ,,De bedrijven in de vrije zone dragen een percentage af aan de Raad die ervoor zorg draagt dat ondernemers op alle mogelijke manieren worden bijgestaan”, zegt Rhuggenaath. ,,Zo is er in de Zona Franca een opleidingsinstituut voor huidig en toekomstig personeel. Bedrijven die zich willen vestigen, geven aan wat zij nodig hebben en daar wordt voor gezorgd, of het nu gaat om werknemers, administratieve dienstverlening, logistieke hulp, noem maar op, het is er, of er wordt voor gezorgd.”
Om als zakelijk en dienstverlenend centrum te kunnen concurreren, dient Curaçao de service aan ondernemers uit te breiden, aldus Rhuggenaath. ,,Het is niet voldoende om een beveiligd industriepark te hebben met opties voor administratieve dienstverlening. Het moet mogelijk zijn om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om zich op Curaçao te vestigen door de services van Curinde uit te breiden.” Ook opleiding en training van personeel voor de vrijhandelszone zou onder Curinde kunnen vallen, denkt Rhuggenaath, die meent dat het tijd is voor evaluatie van de Lei di Bion, de wet ter bevordering van werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden. De demissionaire minister heeft de indruk dat de regeling voor werkzoekenden van 18 tot 30 jaar, waarbij werkgevers door de overheid vrijgesteld worden van de afdracht van sociale lasten, en van afdracht van ingehouden loonbelasting voor deze jongeren, niet het beoogde effect heeft. ,,Mogelijk biedt uitbreiding van de vrijhandelszone op Curaçao nieuwe kansen voor werkloze jongeren, indien dit gekoppeld wordt aan werk-leertrajecten en arbeidsbemiddeling.”
Indien Curinde erin slaagt om te fungeren als allround businessfacilitator, is het volgens Rhuggenaath wenselijk dat alle industriële terreinen van de overheid onder beheer van Curinde komen. Hij doelt daarbij op de industriële kavels nabij het Festival Center richting Ronde Klip en Abrahams/Noord Zapateer, waarvan het merendeel braak ligt, en op het industrieterrein aan de Seroe Loraweg. ,,Onder een autoriteit gericht op industriële ontwikkeling kan er beter toezicht en controle worden uitgeoefend op het gebruik en ontwikkeling van deze overheidsterreinen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).