Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose regering en aandeelhouders en directie van Insel Air hebben gisteren een akkoord getekend waarbij de regering onder bepaalde voorwaarden en garanties een lening van 33 miljoen gulden aan de luchtvaartmaatschappij geeft.

inselfotoinsel
De lening zal conform de uitvoering van het stabilisatieplan worden uitbetaald. In een officieel persbericht laat de regering weten dat beide partijen het vertrouwen hebben dat het akkoord een goede basis zal vormen om het uiteindelijke doel - de redding van het luchtvaartbedrijf - te realiseren.
Als een garantie voor de lening, behoudt de regering onder andere het pandrecht en vruchtgebruik van 51 procent van de aandelen van de bedrijven die deel uitmaken van Insel Air. Hiermee krijgt de regering alle rechten van een normale aandeelhouder zonder hierbij de eigenaar van het bedrijf te worden.
Zoals eerder gemeld zullen de regering en de huidige aandeelhouders van Insel Air ieder twee commissarissen benoemen voor de Raad van Commissarissen (RvC). Het vijfde lid - de president-commissaris - wordt voormalig minister van Financiën, José Jardim. Hij is door zowel de regering als de aandeelhouders gekozen. In een officieel schrijven laat de regering weten dat de financiële expertise en de regeringservaring van Jardim een grote bijdrage zullen leveren aan de herstructurering van het bedrijf. Andere experts die deel uit zullen maken van de RvC zijn Lars de Brabander en Anthon Casperson.
Ook is afgesproken dat het managementteam zal worden versterkt met twee statutair directeuren. Het gaat hierbij om de functies van uitvoerend directeur en chief financial officer (cfo). De uitvoerend directeur zal het managementteam leiden en Insel Air vertegenwoordigen. In dit kader is Gilles Filiatreault tot uitvoerend directeur benoemd, zoals eerder door deze krant gemeld. Filiatreault heeft praktische ervaring in zijn land van herkomst Canada, maar ook in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en West-Afrika. Hij is gespecialiseerd in het herstructureren van luchtvaartbedrijven, zowel wat betreft passagierstransport als cargo. Voor de functie van cfo is André Delger - voormalig cfo bij Curaçao Airport Partners - benoemd.
Het managementteam zal het stabilisatieplan eind februari 2017 afronden. Dit plan moet uitwijzen hoe de situatie bij Insel Air zo snel mogelijk genormaliseerd kan worden, waardoor het uiteindelijk een lucratief bedrijf wordt. Gebaseerd op dit stabilisatieplan zullen de details voor de lening worden besproken. Een eerste betaling van 3 miljoen gulden is als een soort voorschot in december 2016 betaald. Gisteren is de tweede betaling van 5,6 miljoen gulden voor januari 2017 uitgekeerd.
Het managementteam moet binnen drie maanden een businessplan formuleren dat vervolgens door de RvC moet worden geaccordeerd. Dit businessplan bevat ook een strategie en operationele doelen, alsook de financiering voor de komende drie jaar. Ook beschrijft dit plan het traject dat bewandeld moet worden om een strategische partner te vinden die het bedrijf zowel in kapitaal als in kennis zal versterken. In het vierde kwartaal van 2017 zal de selectie van een strategische partner beginnen. Aan het einde van dit traject zal de regering zich terugtrekken.
De Commissie van Wijzen, voorgezeten door oud-premier Etienne Ys zal namens de regering een oogje in het zeil blijven houden en erop toezien dat het akkoord naar behoren wordt nageleefd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.