Van een onzer verslaggevers
Willemstad - 2017 Wordt het jaar van de waarheid voor UTS. De uitdagingen zijn groot en het zal een jaar worden waarin harde, soms impopulaire, beslissingen genomen zullen moeten worden. 


UTS Rigelweg cmykDat zegt directeur Paul de Geus van het overheidstelecombedrijf, waarvan verreweg de meerderheid van de aandelen in handen is van het Land Curaçao en de rest bezit is van het Land Sint Maarten.
In 2016 heeft United Telecommunication Services (UTS) opnieuw winst geboekt, evenals in 2015 en 2014, maar nog altijd nemen de inkomsten af. Om winstgevend te blijven - belangrijk om te kunnen investeren in nieuwe technologie én om aantrekkelijk te zijn voor een alliantie met een buitenlandse strategische partner - moet er gesneden worden in de uitgaven.
Daarom wordt dit jaar met 15 miljoen gulden gekort op niet direct aan personeel gerelateerde zaken, zoals concessie-uitgaven, gebouwen (huisvestingskosten), materiaal en het wagenpark. Maar in 2017 kan UTS er evenmin aan ontkomen om te bezuinigen op personeelskosten. Hoe en hoeveel is nog niet bekend.
,,Deze kosten zijn hoog. Als we kijken naar het personeelsbestand van onze grootste concurrent, die ongeveer dezelfde diensten biedt, blijkt dat zij werken met circa 180 tot 200 werknemers, terwijl wij 450 medewerkers hebben”, aldus De Geus. ,,In zo’n situatie kun je niet concurrerend blijven.”
De ceo van UTS geeft aan dat, als niets gedaan wordt aan exercities om de kosten te drukken, ‘wij het niet zullen overleven’. De Geus is niet pessimistisch, naar eigen zeggen eerder realistisch. De zeer snel voortschrijdende technologie zorgt ervoor dat de producten goedkoper worden en de inkomsten afnemen: zo wordt er minder traditioneel getelefoneerd, terwijl het dataverkeer toeneemt.
Wat betreft de dalende opbrengsten is er nog geen zicht op stabilisatie. Mede daardoor was 2016 geen eenvoudig jaar. Het financiële jaarresultaat zal later bekend worden gemaakt, vermoedelijk in maart. In 2015 werd onderaan de streep nog een winst geboekt van 32,8 miljoen gulden, mede door een grote vrijval van een pensioenverplichting van 19 miljoen.
De Geus geeft voorts aan dat de stagnerende economie van Curaçao het telecommunicatiebedrijf eveneens parten speelt. ,,Als de economie niet aantrekt, heeft dat zeker gevolgen.” Op deze manier heeft UTS op twee fronten te maken met tegenslag: de technologie zorgt voor omzetdaling en de achterblijvende economie maakt dat daar geen groei tegenover staat.
,,Dat is de reden dat we er in 2017 niet aan zullen ontkomen minder prettige besluiten te moeten nemen”, legt de topman uit. Dat wil de leiding naar eigen zeggen zo verantwoord mogelijk doen. ,,Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid dat het bedrijf blijft voortbestaan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).