Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle jongeren tussen 12-30 jaar zijn uitgenodigd om op 1 februari om 17 uur bij Villa Maria de eerste leden van de Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling te kiezen.


JongerenAlle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Jeugdadviesraad krijgen de kans om hun visie en prioriteiten in het kader van jeugdontwikkeling te presenteren. De aanwezige jongeren bij Villa Maria zullen de eerste negen leden kiezen die plaats zullen nemen in de Jeugdadviesraad en die namens andere jongeren hun adviezen uit gaan brengen aan het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling.
Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van het Actieprogramma jeugdontwikkeling 2015-2020. Voorzitter Daniel Corsen: ,,Jeugdparticipatie was vanaf het begin een belangrijke component in het hele proces; je kunt het niet hebben over projecten en beleid om jeugdontwikkeling te realiseren zonder in gesprek te gaan met jongeren zelf over wat zij voor hun eigen ontwikkeling belangrijk vinden.”
In 2015 zijn de Nationale Jeugddialogen georganiseerd om de beleving van jongeren in het actieprogramma mee te nemen en sindsdien zijn er ook op verschillende momenten overleggen geweest met jongeren. ,,Door een Jeugdadviesraad op te richten, zullen wij een regulier klankbord hebben waarmee wij in gesprek kunnen gaan en die ons gaat helpen om jeugdparticipatie verder te bevorderen.”
Jeugdparticipatie kent verschillende vormen en heeft onder andere tot doel jongeren kennis bij te brengen over bestuur (van een land) en het functioneren van overheidsorganen. Te denken valt aan jeugdparlementen of jeugdregeringen. Maar het kan ook middels Jeugdadviesraden en jongerenraden (‘youth councils’), die een brug slaan tussen de beleving en mening van jongeren en ideeën en beleid van het bedrijfsleven, overheid en/of maatschappelijk veld. De Jeugdadviesraad is dus geen jeugdparlement, maar een klankbord dat het Actieprogramma Jeugdontwikkeling gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien en activiteiten zal organiseren om jongeren te betrekken, binnen de themagebieden van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling.
De leden van de Jeugdadviesraad zullen door leeftijdsgenoten worden gekozen op 1 februari aanstaande. Voor een periode van maximaal twee jaar zullen negen jongeren tussen 14 en 24 jaar betrokken worden bij de invulling en uitvoering van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling en de verschillende themagebieden, waaronder Onderwijs en opvang, Gezondheid en welzijn, Werk en ondernemerschap, Wonen en leefomgeving en Veiligheid. De Jeugdadviesraad zal structureel betrokken worden om in te spelen op processen van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling, maar ook op actuele situaties en vragen vanuit ministeries, organisaties in het veld en jongeren zelf.
Projectleider Neelam Melwani tegen de kiezers: ,,Jij wordt als jongere vertegenwoordigd. Dit is jouw kans om de motivatie van deze jongeren om deel te nemen, te horen. Om vragen te stellen en de kandidaat die jouw voorkeur heeft te kiezen. De Jeugdadviesraad zal met het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling en andere stakeholders in gesprek gaan over de wensen en zorgen van jou als jongere. Het is dus ook belangrijk dat zij weten dat er andere jongeren zijn die achter hun staan en die hun mening delen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).