Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het uitgebreide managementteam van Insel Air zal het Stabilisatie- en Businessplan zo snel mogelijk presenteren om door de Raad Van Commissarissen (RvC) te worden goedgekeurd. Dit zal als basis dienen voor het uitkeren van de verschillende tranches door de Curaçao overheid.


Insel Air,,Het is de verwachting dat dit businessplan midden februari klaar zal zijn”, aldus Insel in een interne memo voor het personeel onder de kop ‘Overheid akkoord met aanvraag overbruggingskrediet Insel Air’. Zaterdag berichtte het Antilliaans Dagblad dat de overheid eind december 3 miljoen gulden van de gevraagde 15 miljoen dollar had overgemaakt.
Insel Air heeft in september vorig jaar de regering van Curaçao benaderd met het verzoek om een financiële overbrugging, om zodoende de uitdagingen waarmee de luchtvaartmaatschappij kampt, vooral als gevolg van het feit dat er nog zo’n 100 miljoen dollar vastzit in Venezuela, het hoofd te bieden.
,,De overheid heeft besloten Insel Air onder voorwaarden hulp te bieden en heeft via de Commissie van Wijzen de structuur vastgelegd waarbinnen de nodige hulp wordt geboden. Hierdoor kan worden bereikt dat de cruciale luchtverbindingen voor Curaçao kunnen worden behouden. Deze hulp draagt er ook toe bij dat Insel Air wederom een robuuste luchtvaartmaatschappij wordt”, legt het memo aan de werknemers uit.
Deze voorwaarden zijn besproken en houden in dat er tijdelijke overheidsbetrokkenheid en participatie zal zijn als aandeelhouder, in de RvC en in de directie. ,,De overheid zal de directie aanvullen met één extra directeur. Aangezien de steun uit publieke middelen wordt gefinancierd, zal de stem van deze directeur, voor zover die het publieke belang aangaat, doorslaggevend kunnen zijn.” Dat geldt overigens niet in aangelegenheden zijnde de zogeheten ‘postholders’-posities, te weten Chief Maintenance Officer (CMO), Chief Operations Officer (COO) en Accountable Manager (CEO).
,,Het is namelijk een gegeven dat in de luchtvaartindustrie bepaalde operationele aandachtsgebieden op basis van wet- en regelgeving, en zowel lokaal als internationaal voorgeschreven procedures, onder de verantwoordelijkheid ressorteren van bepaalde functionarissen. De zogenaamde ‘Postholders’ en ‘Accountable Manager’.”
Lopende besprekingen, zoals ten aanzien van de Venezuela-claim en met de huidige potentiële strategische partners, worden door de huidige ceo en/of CIAG (international) doorgezet. Om goede invulling te geven aan zijn taken met betrekking tot het publieke belang, zal de door de overheid benoemde directeur voorzitter zijn van het managementteam.
,,Insel Air is ervan overtuigd dat in samenwerking met de overheid het uiteindelijke doel, het waarborgen van cruciale luchtverbindingen en het garanderen van een robuust luchtvaartbedrijf, zal worden bereikt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).