Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Curaçao is het prioriteit dat tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) gesproken wordt over de consensusrijkswetten. Dat heeft delegatieleider Giselle Mc William (MAN) in haar openingsspeech te kennen gegeven.

 

 

ipko1

Zij bracht dit punt in verband met het onderwerp ‘Het ideale Koninkrijk in 2040’ dat als agendapunt is opgenomen. Ook Sint Maarten, in de persoon van Sarah Wescot-Williams (DP), stond bij dit agendapunt stil en vond het belangrijk in dit kader te spreken over het democratisch deficit en de ontwerp-Rijkswet initiatiefrecht die door de Raad van State is opgesteld. ,,Het is goed dat het Ipko als geheel de eerste stappen zet om de discussie over dit onderwerp op gang te brengen”, aldus de Sint Maartense Statenvoorzitter.
Mc William in haar voordracht over het ideale Koninkrijk: ,,Momenteel ontbreekt een gemeenschappelijke toekomstvisie binnen het Koninkrijk. Dit is zeer belemmerend voor het ‘samen groeien en samen reageren’ op ontwikkelingen buiten het Koninkrijk die van invloed kunnen zijn op de toekomst. Het gebrek aan een gemeenschappelijke toekomstvisie is te herleiden aan de ‘repressieve en controlerende’ houding van onder andere limitatief opgestelde rijkswetten. Groeibeperkingen, eerst via rijkswetten en nu consensusrijkswetten, hebben veel schade toegebracht aan een gezamenlijke strategische keuze binnen het Koninkrijk. Onze autonomie bestaat alleen op papier. In de praktijk is het een situatie van ‘checks without balances’. Daarom zal Curaçao kiezen voor een intensivering van haar autonomie binnen het Koninkrijk en tegelijkertijd ook voor een verdere ontwikkeling van de onderlinge samenwerking tussen de landen. Om die samenwerking vruchtbaar te laten zijn, is een herziening noodzakelijk van de onderlinge verhoudingen tussen de landen en tussen de landen en de organen van het Koninkrijk.”
Aruba, in de persoon van Melvin Wyatt-Ras (AVP), heeft vooral gesteld dat de aandacht voor de geschillenregeling belangrijk blijft. Overigens wordt dit punt ook door Wescot-Williams aangehaald. ,,Hoewel de bijeenkomst dit keer in een minder formele sfeer plaatsvindt vanwege de nieuw aangetreden Statenleden op zowel Curaçao als Sint Maarten, is de continuïteit belangrijk met onderwerpen als de geschillenregeling”, aldus Wyatt-Ras.
Op pagina 13
Waarde achterland vergeten


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.