Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Insel Air heeft eind december van de regering een eerste tranche van de beloofde financiële ondersteuning ontvangen. Het gaat hier om 3 miljoen gulden. Dat bevestigt minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling tegenover het Antilliaans Dagblad.
Ondertussen zijn ook met de bestaande top van Insel Air afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de regering bij het vliegbedrijf. Overeen is gekomen dat zowel Insel als de regering twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) zal benoemen en dat het vijfde lid - tevens de RvC-voorzitter - samen zal worden gekozen.
Ook in het managementteam zullen namens de regering leden worden geplaatst, zo verklaart Rhuggenaath. Hij benadrukt dat het uitgangspunt hierbij is om de directie ‘te versterken’, maar geeft tegelijkertijd aan dat er verschuivingen kunnen plaatsvinden. Inmiddels is afgesproken dat de regering binnen het bestuur twee personen zal benoemen; één voor de functie van financieel directeur (naast de bestaande financieel directeur, red.) en één voor de functie van voorzitter van het managementteam (naast de chief executive officer, red).”
In gesprek met deze krant laat Economieminister Rhuggenaath verder weten dat de voorzitter van het managementteam de doorslaggevende stem zal hebben wanneer dit nodig en mogelijk is. ,,Het is goed om dat te onderstrepen. Het gaat hier niet om een stemrecht dat zomaar gebruikt kan en moet worden; besluiten moeten immers samen genomen worden volgens ‘common understanding’ en consensus, maar gezien het feit dat de regering een aanzienlijke financiële bijdrage levert (van alles bij elkaar mogelijk wel 15 miljoen dollar, red.), is het voor ons wel belangrijk dat - indien nodig - de voorzitter van het managementteam die door ons op deze plek wordt gezet, de doorslaggevende stem zal hebben.”
Overigens is het bekend dat in de complexe luchtvaartindustrie bevoegdheden op allerlei niveaus en in manuals tot in detail worden beschreven, en dat deze ook niet zomaar kunnen werden overruled. Dat heeft onder andere met veiligheidsvoorschriften te maken. Er zullen dan ook vooral werkafspraken moeten worden gemaakt.
In de laatste weken van december is veel en intensief gesproken over de betrokkenheid van de regering bij het Curaçaose luchtvaartbedrijf en de samenwerking die sinds de goedkeuring in de Staten in december met Insel is aangegaan. Rhuggenaath laat desgevraagd weten dat alle afspraken nu in een overeenkomst moeten worden geformaliseerd en dat de regering vervolgens het hele dossier moet voorbereiden om door de Raad van Ministers te worden goedgekeurd en vervolgens naar de Staten te worden gestuurd ter behandeling en goedkeuring.

insel


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).