Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de tussentijdse evaluatie van het HNO-project, het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda, zou de minister van Gezondheid worden geadviseerd dat Sona een stap opzij doet.


HNOIn de plaats van Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) zou een andere, meer slagvaardige organisatie moeten komen. De evaluatiecommissie adviseert echter eerst de overeenkomst met Sona te ontbinden.
Dit staat in het lijvige nog vertrouwelijke rapport, zo verneemt deze krant uit diverse goede bronnen. De aanbevelingen van het lokale advocatenkantoor FCW Legal en het Belgische VK Architects & Engineers zouden slecht uitpakken voor Sona, dat als eindverantwoordelijke onvoldoende ‘ownership’ heeft getoond. Hierdoor konden de tegenvallers ontstaan, alsmede het uitblijven van diverse belangrijke besluiten in verband met het HNO-project.
Als het gemis aan verantwoordelijkheid voortduurt, vreest de commissie dat de oplevering van het nieuwe hospitaal zelfs nog langer zal duren. Deze kritiek op Sona is extra pikant nadat gisteren, aan de hand van een advertentie van Sona in de dagbladen, bekend werd dat Sona de uitvoeringsorganisatie Usona/Berenschot per 1 januari aan de kant heeft gezet.
Het conflict van het afgelopen jaar tussen Sona en Usona/Berenschot wordt ook beschreven in de evaluatie. Het rapport zou spreken van een ‘impasse’, waar HNO volstrekt niet bij gebaat is, en waar de regering uit moet kunnen concluderen dat Sona de opdracht niet meer naar behoren kan realiseren. De evaluatie meent dat de kans op escalatie met allerlei rechtsprocedures groot is.
De commissie zou tevens hard oordelen over het door Sona tijdelijk stopzetten van het transitietraject. Dit zou slecht zijn voor het HNO-project. De transitie behelst het inrichten van de nieuwe HNO-organisatie, structuren, processen en vooral medewerkers. Daarmee duurt het operationeel worden van het nieuwe hospitaal alleen nog maar langer.
De commissie is voorstander van een nieuwe organisatie die effectiever en efficiënter kan en moet functioneren. Sona is als gedelegeerd en formele opdrachtgever tekortgeschoten. Sona moet door de regering van de opdracht worden afgehaald. Maar ook dient de overeenkomst van Sona met Usona/Berenschot te worden beëindigd. De nieuwe organisatie moet met input van het bestaande Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) invulling geven aan de transitie en inrichting van HNO.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).