Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering wacht grote uitdagingen op alle beleidsterreinen. Om de armoede uit te roeien, zijn meer banen en beter onderwijs nodig. Maar in het streven naar economische groei staat de menselijke waardigheid centraal. In zijn nieuwjaarstoespraak roept premier Hensley Koeiman (MAN) op tot saamhorigheid.


Koeiman,,Laten we opstaan, oud en jong, man en vrouw, student en gepensioneerde, en zelf de verantwoordelijkheid voor onze toekomst in handen nemen. Laat ons schouder aan schouder staan, verenigd zodat we dezelfde kant opgaan, die van verbondenheid, respect en vertrouwen, de richting van hard werken voor het welzijn van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen, uit liefde voor ons land en de wereld.”
Niet alleen voor wat betreft de economie, maar ook op het gebied van gezondheid, veiligheid en onderwijs moet er veel verbeterd worden. Maar op welk terrein het ook is, de mens staat altijd centraal. Koeiman maakt zich grote zorgen over het verval van waarden en normen in de samenleving. ,,De manier waarop we met elkaar omgaan, moet veranderen van confrontatie in dialoog, van individualisme in solidariteit, van afkeuring in respect. De menselijke waardigheid moet weer terug en centraal komen te staan in onze maatschappij.”
Alleen op basis van saamhorigheid en met de steun van alle ‘mensen die op deze rots wonen’ kan de regering de uitdagingen waar zij voor staat, aangaan. Uit de verkiezingen is gebleken hoe verdeeld de Curaçaose bevolking is. Koeiman: ,,Als we willen dat ons land vooruit gaat, dan moeten we ons meer verenigen.” Met de steun van de hele bevolking zal de regering haar uiterste best doen om meer ‘eerlijke’ banen te creëren voor diegenen die nu nog een marginaal bestaan hebben, belooft de premier. ,,We streven naar een gemeenschap waarin armoede, eenzaamheid en uitsluiting wordt uitgeroeid.” Om dat te bereiken zal moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur van buurten en wijkorganisaties. Door meer op basis van coöperaties te werken, en meer te doen op het gebied van agricultuur, veehouderij en visserij, ‘nemen we onze toekomst meer en meer in eigen hand’. Het onderwijs staat in dienst van de gemeenschap, in die zin dat het burgers vormt en levert, die de banen in de toekomst kunnen uitvoeren. Koeiman: ,,Ontworpen om te voldoen aan onze behoeften. Een onderwijs dat het natuurlijk talent van de jongere ontwikkelt en zich niet alleen meer concentreert op de cognitieve kant. Er moet ook de nodige aandacht zijn voor creativiteit.”
Wat betreft de volksgezondheid zal de regering zich vooral richten op preventie. ,,Onze mensen moeten gebalanceerd, gezond leven en onder andere veel meer bewegen. Voor ons geldt ook dat voorkomen beter is dan genezen”, vindt Koeman. Preventie is ook de insteek bij de aanpak van de criminaliteit op het eiland. De premier doet een beroep op het gevoel van samenhorigheid en vertrouwen van de Curaçaose bevolking. Want er moet van alles gebeuren, op alle fronten. Van beide partijen, regering en inwoners, wordt een bijdrage gevraagd. Belasting betalen bijvoorbeeld enerzijds, en een goede dienstverlening, anderzijds. Koeiman: ,,Jij, jongere, ouder, docent, leider, trainer, broer of zus, kind, echtgenoot, vriend, collega, arbeider, buurman of buurvrouw, Curaçao rekent op je, ga ervoor!”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).