Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Ports Authority (CPA) heeft in 2015 een positief bedrijfsresultaat behaald van 5,5 miljoen gulden, tien miljoen gulden minder dan het jaar ervoor.

cpa

,,Het financiële resultaat vóór belasting van CPA over het jaar 2015 is lager dan 2014 en bedraagt 4,9 miljoen gulden (2014: 12,9 miljoen gulden)”, zo staat in het jaarverslag 2015 dat onlangs door de - inmiddels voormalige - minister van Financiën, José Jardim, naar de Staten is gestuurd.
Daarin staat verder: ,,Wij mogen u erop attent maken dat de inkomsten steeds een dalende tendens tonen en dat daar tegenover de kosten stijgen. De omzetten zijn gedurende de afgelopen jaren gedaald. Dit komt doordat onder andere de contracten met de schepen in Venezuela niet verder verlengd zijn. CPA zal al het nodige doen om de kosten zo veel mogelijk te drukken. Door het stijgende levensonderhoud en reeds gemaakte afspraken bijvoorbeeld via de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) is het niet altijd mogelijk om sommige van de kosten direct te drukken. De liquiditeitspositie en de solvabiliteitspositie worden wekelijks in de gaten gehouden. Per heden is er geen reden tot enige bezorgdheid.”
CPA had een omzet van 82,6 miljoen gulden, een daling ten opzichte van 2014 toen een omzet van 88,4 miljoen gulden werd opgetekend. De daling van de omzet komt voornamelijk door een daling van de omzetten uit de geleverde sleepbootdiensten. ,,Er is wel stijging in de omzetten uit de haven- en liggelden, verhuur en concessiegelden en ook een lichte daling in de passagiersgelden”, zo staat in het verslag. Vervolgd wordt: ,,Verder zijn de bedrijfslasten toegenomen met 2,2 miljoen gulden (in 2015: 77,7 miljoen gulden). De stijging vindt onder andere plaats door een bijzondere waardedaling in verband met de afwaardering van de schepen van in totaal 10,8 miljoen gulden.”
Er zijn ook investeringen gedaan in 2015 van in totaal 21,8 miljoen gulden. ,,De belangrijkste investeringen hadden betrekking op de voorbereidingen Mega Pier II, de aankoop van twee meerboten, de voorbereiding voor de rehabilitatie van de Motet Werf en de Nieuwe Werf en het groot onderhoud aan de kranen.”
Om de kosten enigszins te drukken is in 2015 een personeelsstop afgekondigd. Vacatures worden zo veel mogelijk intern ingevuld. Eind 2015 telde de CPA 107 medewerkers en Curaçao Pilots Organization (CPO) 16 medewerkers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).