Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Door de wetgeving in verband met de bestemmingswijziging van Oostpunt goed te keuren, hebben de Statenleden een bom gelegd onder het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Dat zegt Lloyd Narain, voorzitter van milieubeweging Defensa Ambiental.
bomeop,,Als je tien procent van het eiland vrijstelt van het EOP, volgt de rest vanzelf. Het is een te groot gebied om een uitzondering voor te maken. Plantage Oostpunt heeft de politiek gegijzeld”, zegt Narain. ,,Het is een grote verkooptruck. Het terrein lag braak, maar is sinds gisteren heel veel waard.”
Woensdagavond gaven de Staten groen licht aan de Ontwerplandsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het EOP Curaçao. Twintig van de 21 Statenleden stemden voor. Tijdens de openbare vergadering werd ook een motie aangenomen waarin de Staten er bij de overheid op aandringen dat de gevolgen van projecten via een Milieueffectenrapportage (MER) en een Cultuur Historische Effectenrapportage worden onderzocht.
Narain heeft er een ‘hard hoofd in’ of een MER er met de motie van komt, omdat er al ‘meer dan 20 jaar een Landsverordening grondslagen milieubeheer ligt’ die als kaderwet zou moeten dienen waarin alle milieuwetten ondergebracht kunnen worden, ook een MER. ,,Elke nieuwe regering herinneren we er weer aan, maar de wet is er nooit gekomen.” Minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) benadrukte in de Staten dat het wetsontwerp ging om een bestemmingswijziging ‘en niets meer’. ,,Maar als het mis gaat, grijpt de overheid niet in”, zegt Narain. ,,Juist de diensten die moeten controleren op het naleven van de wet, zoals het ministerie van VVRP en de Milieudienst, zijn helemaal uitgehold.”
Verschillende milieubewegingen op Curaçao hebben hun kritiek geuit over de onderzoeken en rapportages die ten grondslag liggen aan de wetgeving voor de herziening van het EOP in verband met de ontwikkeling van Oostpunt. Amigu di Tera en Defensa Ambiental noemden de Economische Impact Studie (EIS) naar de bestemmingswijziging ‘slecht gemotiveerd’ en ‘niet geschikt om tot een afgewogen en verantwoorde conclusie te komen’. De twee organisaties menen bovendien dat er geen deugdelijke inspraakprocedure was. ,,De bezwaarprocedure is het democratisch recht van elke burger”, zegt Narain. ,,Die lapt de overheid steeds weer aan zijn laars. Dat zagen we eerder ook met het windmolenpark.”
Op 28 december doet de rechter uitspraak in het hoger beroep van Amigu di Tera tegen de overheid. Narain: ,,Na de uitspraak beraden we ons over volgende juridische stappen. De burgers is het recht van inspraak ontnomen. Het is een ernstige zaak.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).