Van onze correspondent
Den Haag - Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) sluit haar geruchtmakende termijn als Gevolmachtigde minister in stijl af door op de valreep een megaprobleem aan haar nalatenschap toe te voegen: een door krakers ingenomen voormalig Curaçaohuis aan de Badhuisweg 175 in Den Haag.

curhuis
De krakers hebben de sinds mei 2014 leegstaande monumentale kantoorvilla op zondag 11 december betrokken. Hoewel het kraken van panden in Nederland sinds 2010 wettelijk verboden is en met een jaar cel kan worden bestraft, mogen de krakers er op grond het van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet zonder meer worden uit gezet.
Volgens Europese jurisprudentie ontstaat 48 uur nadat een pand is gekraakt en er niet tegen is opgetreden een zogenaamd ‘huisrecht’. Eigenaren kunnen daarom niet zonder tussenkomst van een rechter tot ontruiming overgaan. De politie bevestigt niet vooruitlopend op een gerechtelijk vonnis in actie komen.
Een gang naar de rechter biedt overigens geen garantie op succes. Rechters zijn pas geneigd een ontruimingsbevel af te geven als de eigenaar hard kan maken dat hij een nieuwe bestemming heeft voor het pand, bijvoorbeeld een koper.
Het was de bedoeling van de huidige regering het voormalige kabinet van de Gevolmachtigde minister en de ambtswoning te verkopen. Zowel minister-president Ivar Asjes als zijn opvolger Ben Whiteman hebben er herhaaldelijk melding van gemaakt dat de verkoop vrijwel zou zijn afgerond, maar een overdracht heeft nooit plaatsgevonden.
De kraakactie zal de verkoopbaarheid van de gebouwen niet bevorderen. Die is sowieso al sterk afgenomen omdat er, nadat Wiels 2,5 jaar geleden de deur achter zich dichttrok, nooit meer naar is omgekeken. De toch al slecht onderhouden panden zijn sindsdien zienderogen verpauperd en daardoor aanzienlijk in waarde gedaald.
Het pand met huisnummer 173 waar de Gevolmachtigde minister zelf kantoor hield, is vooralsnog door de krakers ongemoeid gelaten en wordt door de politie in de gaten gehouden. Om de paar uur nemen agenten er een kijkje om bij een eventuele kraakactie binnen 48 uur te kunnen optreden.

Op pagina 10-11
Krakers willen afspraak


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).