* Vertraging mede door implementatie richtlijnen CBCS
* Waarde beleggingen gestegen vergeleken met 2014
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ennia zal eind februari 2017 de jaarrekening 2015 publiceren. Zo laat de verzekeringsmaatschappij officieel weten.

ennia
,,De reden dat dit ruim een halfjaar later is dan gebruikelijk, is dat toezichthouder de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op 1 september 2015 haar richtlijnen (‘Valuation guidelines Aras 2.7’) heeft aangepast.” Ennia heeft vervolgens naar eigen zeggen enige tijd nodig gehad om met CBCS en accountant KPMG duidelijkheid te krijgen over de consequenties en benodigde aanpassingen voor Ennia. ,,Voor klanten maakt dit geen enkel verschil.”
De nieuwe regeling vraagt om aanpassing van het beleggingsbeleid. Kern van de benodigde aanpassing voor Ennia is dat onder de nieuwe regeling de twee grootste beleggingen, samen goed voor het grootste deel van de beleggingsportefeuille, niet meer volledig als zekerheid in de solvabiliteit kunnen meetellen.
Inclusief deze beleggingen had Ennia Caribe Leven in 2014 een solvabiliteit van 285 procent, bijna drie keer zijn verplichtingen. ,,Toepassing van de nieuwe regeling zou, bij hetzelfde geïnvesteerde vermogen, leiden tot een lagere solvabiliteit. Door de huidige beleggingen aan te passen, bijvoorbeeld door te verkopen en herbeleggen, zal de solvabiliteit automatisch weer toenemen.”
Voordat de jaarrekening 2015 goedgekeurd kan worden, moest daarom opnieuw gekeken worden naar de waarde van die beleggingen en de snelheid waarmee de maatschappij de nieuwe richtlijnen van de CBCS kan en moet invoeren.
De waarde van de beleggingen is zelfs iets toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2014, aldus Ennia in de persverklaring. ,,De waarde van de twee beleggingen in Stewart & Stevenson (een Amerikaanse onderneming) en Mullet Bay (onroerend goed op Sint Maarten), is door onafhankelijke experts in november 2016 opnieuw vastgesteld. De participaties in Stewart & Stevenson zijn daarbij gewaardeerd op 505 miljoen gulden en de bezittingen in Mullet Bay op 781 miljoen. De totale waarde van deze beleggingen per november 2016 bedraagt daarmee 1.286 miljoen; iets meer dan de 2014-boekwaarde van 1.272 miljoen.”
Doordat de Centrale Bank, op basis van de nieuwe regelgeving per september 2015, deze belegging maar voor een klein deel meeneemt in de solvabiliteit, leidt dat - ondanks een iets hogere onderliggende waarde - toch tot een lagere solvabiliteit.
De beleggingsportefeuille wordt aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Ennia is nu bezig, zo legt het verzekeringsbedrijf uit, zijn beleggingsportefeuille zo in te richten dat deze voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor solvabiliteit.
Op pagina 17
Ennia: Tijd nodig


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).