Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een ingrijpende besparingsoperatie voor de kustwacht is voor het jaar 2017 voorlopig van de baan. Dat schrijft de Nederlandse minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, in haar begeleidend schrijven bij het jaarplan 2017 van de kustwacht.


Kustwacht (Custom)Op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is namelijk een reserve toegevoegd om de gevolgen van de wisselkoersproblematiek meerjarig op te vangen. ,,Met deze reservering wordt onder andere de valutaproblematiek van ongeveer 3 miljoen euro bij de Kustwacht Caribisch Gebied in 2017 opgelost. Daarnaast wordt het tekort van 1,4 miljoen euro op de begroting voor de interceptorcapaciteit gedekt (de betalingen vinden plaats in 2018)”, zo legt zij uit.
Een van de speerpunten voor het komende jaar is de aandacht voor integriteit. Het is al herhaalde malen voorgekomen, en ook het afgelopen jaar nog, dat kustwachters aangehouden werden in verband met malversaties. In november 2016 werd een kustwachtmedewerker aangehouden in verband met wapen- en drugssmokkel. De minister meldt dan ook: ,,Om de integriteit te verhogen, wordt in 2017 geïntensiveerd overleg gevoerd binnen het Vierhoekoverleg, de personeelsoverleggen met de landen, met de vakbonden en de (internationale) (keten)partners. Daarnaast zullen bij de Steunpunten risicoanalyses worden uitgevoerd naar de processen binnen het steunpunt en de procedures die bij uitvoering van processen worden gevolgd.” Ondertussen zijn ook nieuwe matrozen opgeleid tot kustwachter bij de Politieacademie Nederland. Het gaat om drie matrozen die in 2017 volledig inzetbaar zijn. ,,De aanstelling van deze drie matrozen is niet voldoende om de vacatures te vullen die zijn ontstaan door het vertrek van de kustwachtmedewerkers op grond van de integriteitsbreuk, maar het is een stap in de goede richting”, zo wordt er in het jaarplan aan toegevoegd. In het jaarplan staat verder: ,,Voor de kustwacht is integriteit een speerpunt. Het functioneren van de kustwacht valt of staat met de integriteit van de organisatie en haar medewerkers. Ketenpartners, zowel lokaal als internationaal, wisselen op basis van vertrouwen informatie met elkaar uit. Deze ketenpartners moeten erop kunnen vertrouwen dat de kustwacht integer en vertrouwelijk met deze informatie kan omgaan. Het werk is risicovol en wordt vaak onder druk en soms ook in levensbedreigende situaties uitgevoerd. Medewerkers moeten op elkaar kunnen vertrouwen en blind kunnen vertrouwen op de integriteit van hun collega’s.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).