Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Pen Resort heeft in verband met Hard Rock Hotel & Casino bij Pietermaai/Penstraat na overeenstemming met Korpodeko voor bijna 12 miljoen dollar aan ‘preferred equity’ nu nog 5 miljoen dollar nodig.
Daarmee verwacht de ontwikkelaar vervolgens de banken over de streep te kunnen trekken om mee te doen met de financiering van het langverwachte luxe all inclusive hotelproject.
Het projectbudget is de afgelopen periode teruggebracht van eerst circa 115 miljoen dollar tot 96,4 miljoen dollar. Hiervoor is niets ‘geschrapt’, zo wordt het Antilliaans Dagblad verzekerd, maar is het hele plan nog eens goed doorgerekend en vooral voordeel gehaald uit de sterke dollar ‘omdat veel uit Europa moet komen’.
Pen Resort kwam maar niet van de grond, omdat kredietverstrekkers vonden dat er te weinig eigen vermogen zou worden ingebracht. Om financiering van dergelijke megaprojecten rond te krijgen is een verhouding ‘equity’-vreemd vermogen van 40-60 procent meer gebruikelijk. Dus is er circa 39 miljoen dollar aan vermogen nodig.
De eigenaren van Pen Resort, de familie Guis van Orco Bank en Aruba Bank en tevens de recente kopers/ontwikkelaars van Marriott te Piscadera, brengen zelf ongeveer 22 miljoen aan kapitaal in. Aangevuld met de bijna 12 miljoen aan ‘preferred equity’ van ontwikkelingsbank Korpodeko hebben ze dan 34 miljoen dollar.
Voor de resterende 5 miljoen dollar worden gesprekken gevoerd met lokale investeerders, waaronder financiële instellingen als eveneens ontwikkelingsbank Obna en de pensioenfondsen, die dan onder vergelijkbare voorwaarden als Korpodeko - risicokapitaal maar met een vaste, hogere rente en als eerste afbetaald - meedoen. De verwachting van Pen Resort is dat dit tussen nu en een paar weken rond kan zijn.
Daarna volgt de resterende 57 miljoen dollar, die dan als zogeheten ‘senior loan’ met hypothecaire leningen kan worden ingevuld. De hoop is dat commerciële banken en andere financiële instellingen dan wél meedoen.
Voordat het zover was heeft Korpodeko eerst een grondige second opinion gedaan en nog eens alles tegen het licht gehouden. Met name minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling heeft zich ingezet om Pen Resort haalbaar te maken.
In een persverklaring spreekt Korpodeko zich uit als de ‘partner’ van Pen Resort inzake het langverwachte Hard Rock Hotel & Casino Curaçao. Daartoe is afgelopen vrijdag een intentieverklaring getekend. Dat gebeurde in het bijzijn van Rhuggenaath, bestuursleden en adviseurs. In het persbericht is de ontwikkelingsbank nog voorzichtig: ,,Vastgelegd is dat Korpodeko zich als mogelijke partner van Pen Resort gaat inzetten om het additionele nodige risicokapitaal te werven.”
,,Bij het realiseren hiervan wordt Korpodeko samen met de huidige projectontwikkelaars de grootaandeelhouder in dit project. Twee jaar na een eerste bezoek van de Hard Rock-ontwikkelaars aan Korpodeko lijkt de financiering van het project in de eindfase te zijn voor wat betreft het risicokapitaal.”

hardrock


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).