Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met de conclusie van het feitenonderzoek tegen VDC-hoofd Michael Römer, is de grondslag voor de non-actiefstelling en toegangsontzegging van Römer komen te vervallen.


RomerDat laat de advocaat van het hoofd van de Veiligheidsdienst, Bertie Braam, in een brief aan demissionair premier Ben Whiteman (PS) weten. Braam eist daarom dat de non-actiefstelling van zijn cliënt wordt ingetrokken.
In de brief, gedateerd 9 december 2016, schrijft de raadsman namens zijn cliënt dat het feitenonderzoek – zoals reeds bekend – niet de verdenking heeft opgeleverd dat zijn cliënt een strafbaar feit heeft gepleegd. ,,Het feitenonderzoek is afgesloten en er zal geen strafrechtelijk onderzoek worden gestart”, zo citeert Braam letterlijk uit de brief van het Openbaar Ministerie (OM).
Braam merkt verder op dat de dame in kwestie waartegen de vermeende bedreiging zou zijn gepleegd ‘van meet af aan heeft ontkend dat er sprake zou zijn geweest van bedreiging, laat staan dat zij aangifte heeft gedaan van bedreiging’. ,,De dame in kwestie heeft dit ook publiekelijk bekendgemaakt bij het opstarten van het onderzoek”, aldus de raadsman.
In zijn brief aan Whiteman verwijst Braam naar een eerdere brief van de premier, gedateerd 14 oktober 2016, waarin de minister-president zou hebben gesteld dat twee politieambtenaren een rapport zouden hebben opgesteld aan de hand van verklaringen, afgelegd door een vriend, in het bijzijn van de vrouw in kwestie. Volgens Whiteman zijn de uitspraken van deze ‘vriend’ nimmer door de vrouw tegengesproken. Het rapport van de politieambtenaren roept nu de nodige vragen op, zo meent Braam, aangezien nu blijkt dat de dame in kwestie nimmer aanwezig is geweest ten tijde van de beschuldigingen van bedreiging. Braam bewijst dit met een mail die door de vrouw naar haar advocaat en de raadsman van Römer is gestuurd en waarin zij benadrukt met niemand naar de politie te zijn gegaan. Als dit wel wordt beweerd, dan is die informatie niet op waarheid berust, aldus de vrouw.
,,Bovengenoemd rapport is dan ook opgesteld in strijd met de waarheid, althans geeft de waarheid niet weer, c.q. verdraait de waarheid”, zo schrijft de raadsman van Römer. ,,Hieraan dienen de nodige consequenties te worden verbonden. In ieder geval is de grondslag voor de non-actiefstelling en toegangsontzegging van cliënt komen te vervallen, ergo blijkt (na een daartoe ingesteld feitenonderzoek) deze geen stand te (kunnen) houden.”
Braam verzoekt Whiteman daarom wederom de non-actiefstelling en toegangsontzegging van zijn cliënt per direct in te trekken. ,,Gelet op de diffamerende werking die van een dergelijke maatregel uitgaat en de (onherstelbare) schade die cliënt ten gevolge van deze maatregel heeft geleden en nog steeds lijdt, zie ik uw reactie per omgaande tegemoet”, zo sluit de raadsman zijn brief af.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).