Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Soraida Cicilia, voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden, heeft de overheid gisteren in de Staten gewaarschuwd, dat de bonden niet accepteren dat zij niet zijn benaderd voor de indexering van salarissen. ,,Wat er gaat gebeuren als de overheid niet over de brug komt, weet ik niet”, zei ze. ,,Alles is mogelijk.”
Op de begroting voor 2017 staat 3,7 miljoen gulden voor indexering van ambtenarensalarissen, zo werd gisterochtend duidelijk tijdens de Centrale Commissievergadering van de Staten over de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2017. ,,Dat bedrag vertegenwoordigt 1 procent stijging van de kosten van levensonderhoud, terwijl die in werkelijkheid 2,1 procent zijn gestegen”, zo stelde Cicilia, die namens de vakbonden Abvo, NAPB, STrAF, SAP en Sitek, hekelde dat de overheid deze indexering introduceert zonder ruggenspraak te houden met het Curaçaose vakbondswezen. ,,In 2015 en 2016 heeft er geen overleg plaatsgevonden over indexering van ambtenarensalarissen, terwijl de overheid daar wettelijk toe verplicht is”, zei de CCvV-voorzitter. ,,Het is onbestaanbaar dat de overheid beslissingen in ambtenarenkwesties neemt zonder ons daarover te horen.”
Volgens de bonden is het door de overheid gehanteerde Tapi-systeem erg nadelig voor ambtenaren omdat bij een inflatie van minder dan 2 procent geen indexering geldt, en daarboven slechts een gedeeltelijke indexering plaatsvindt. ,,De koopkracht van de ambtenaren wordt als gevolg van het Tapi-systeem langzaam minder”, stelt de CCvV, die erop wijst dat de landsverordening van 23 december 1997 die ten grondslag ligt aan het Tapi-systeem in 2010 niet is overgeheveld naar het Land Curaçao, en er dus geen juridische grondslag is voor de begrotingsbeslissing van de overheid.
De CCvV stelt zich op het standpunt dat bij het ontbreken van overeenstemming over een indexeringssystematiek er door de regering rekening dient te worden gehouden met een 100 procent indexering van de lonen en salarissen. ,,De regering had dus een voorziening moeten treffen van 7,5 miljoen gulden.”
Behalve een extra loontrede voor het ambtenarenapparaat in januari 2017, eisen de vakbonden aanvullende ziektekostenvergoeding. Reden is dat ambtenaren zijn aangesloten op de basisverzekering ziektekosten (bvz), maar daarvoor 1,5 procent meer afdragen. ,,Dit moet worden gecompenseerd”, aldus de vakbonden, die tevens compensatie eisen voor overwerk. Een bedrag van zes miljoen gulden, zo hebben zij berekend.
Ten slotte zijn de bonden niet te spreken over de kerstbonus van 135 gulden. ,,Hopi tiki”, zo luidt het algemeen oordeel. Dat zijn verscheidene Statenleden met de vakbonden eens. ,,De overheid vergeet wel eens, dat zij behalve bestuurder ook werkgever is”, zei Omayra Leeflang, partijleider van Un Kòrsou Hustu.
Zowel de kerstbonus als de salariëring getuigen niet van waardering voor het werk van ambtenaren, daarover lijkt er consensus in de Staten. De vakbonden willen spoedig overleg en de toezegging van een nieuwe salarisstructuur en beloning. Zo niet, dan volgen er acties.

ambtenaar


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).