Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar alle waarschijnlijkheid heeft Curaçao voor de kerst een nieuw kabinet. Dat heeft formateur Kenneth Gijsbertha (MAN) tegenover deze krant bekendgemaakt. Volgens hem is de kans groot dat de nieuwe regering al omstreeks 15 december aantreedt.


gijsbertha,,We hadden eerst de hoop dat wij voor 5 december een nieuw kabinet zouden hebben, maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we eerst de behandeling van de begroting en daarna een nieuw kabinet”, aldus de formateur.
Gijsbertha zei ook dat eind deze week de definitieve versie van het regeerakkoord met de titel ‘Dignidat humano ta sentral’ af zal zijn. Er zijn per ministerie commissies gevormd, bestaande uit leden van de coalitiepartijen. Die commissies buigen zich over de punten die in het akkoord opgenomen moeten worden, aldus de formateur. Op dit moment worden alle opmerkingen en voorstellen voor wijzigingen met het oog op de eindversie besproken.
De formateur reageerde lachend op de vraag om een reactie op een publicatie in de Papiamentstalige ochtendkrant Ultimo Noticia van afgelopen zaterdag. Daarin werd gemeld dat Gijsbertha niet ministeriabel zou zijn in verband met de bouw van een luxe villa waar hij geen hypotheek voor zou hebben aangevraagd. Ook zou hij in het bezit zijn van een bouwvergunning en zou de Veiligheidsdienst Curaçao hebben laten weten dat de formateur niet de middelen had om zo’n huis te bouwen. De krant besteedde ook in een apart artikel aandacht aan de zaak zonder de naam van Gijsbertha daarbij te noemen. In het artikel wordt de indeling van het huis gespecificeerd en wordt ook de vraag gesteld waarom het Afpakteam van het OM geen onderzoek is begonnen. ,,Ik kies ervoor om op dit soort publicaties geen commentaar te leveren. Ik kan wel zeggen dat om formateur te kunnen worden, je eerst gescreend wordt. In die zin is het niet logisch om te beweren dat ik de screening niet zou doorkomen”, zo legde Gijsbertha uit. Ultimo Noticia zal naar eigen zeggen, als er geen duidelijheid in deze zaak komt, binnenkort documenten overleggen om de beweringen te staven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).