Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) wordt zo snel mogelijk vernieuwd. Dat heeft de demissionaire minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), afgelopen week in de Staten aangekondigd.

oostpunt
Het EOP vormt ook onderdeel van het nieuwe regeerakkoord, waarbij recreatie, natuurbehoud en wonen opnieuw onder de loep genomen worden, zo geeft zij te kennen. Zij is niet van mening dat de ontwikkelingen op Oostpunt aangehouden moeten worden totdat het EOP aangepast is, omdat de discussie rond Oostpunt al te lang geduurd heeft en er enorme schadeclaims aan kleven. Camelia-Römer: ,,Ja, er is kritiek op de Wet Oostpunt, en daarom ben ik me ervan bewust dat er goed naar gekeken moet worden, vooral naar het behoud van de natuur, ook onder water.” Maar, zo vervolgt zij, ,,zo wordt ook gelet op het (onderwater-)milieu bij de ontwikkeling van Rif en de Koredor en de tweede megapier. Er is een plan voor de mangrovegebieden daar, het wordt een educatief park, vooral voor de lokale bevolking, maar ook voor toeristen. Voor de kustontwikkeling is een meerjarenbeleid nodig. Ik ben van mening dat zo veel mogelijk stranden daarbij openbaar moeten blijven. Maar de mensen moeten zich uiteraard wel gedragen. Als er een hotel komt, vind ik dat het strand toch voor iedereen toegankelijk moet blijven.” Camelia-Römer legt uit dat er een plan in de maak is voor de Koredor en er wordt een laatste poging gedaan om het gebied van Zakitó te ontwikkelen. Daar is een Memorandum of Understanding (MoU) voor getekend met de laatste investeerdersgroep die hier interesse in heeft getoond. Maar, zo waarschuwt de minister: ,,Als er weer niets met het gebied gebeurt en het terrein er doelloos bij blijft staan, dan neemt de overheid het weer terug. Er mag niet gespeculeerd worden met terreinen die ook voor andere doelen kunnen dienen, zoals bijvoorbeeld woningbouw.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.