'Kadaster werkt Inspectie tegen'
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie der Belastingen heeft medio november in totaal 55.898 taxaties uitgevoerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

ozb

Er moeten naar schatting nog 5.000 taxaties uitgevoerd worden. Dit aantal is niet goed in te schatten omdat de Belastingdienst problemen ondervindt in de samenwerking met het Kadaster waardoor het niet goed mogelijk is alle onroerende goederen te taxeren. Dat stelt de hoofdinspecteur van belastingen, Jamila Isenia. De Belastingdienst werkt met een bestand van het Kadaster dat dateert uit 2013, zo legt zij uit. Het Kadaster, dat als zelfstandige stichting functioneert, wil voor zijn dienstverlening aan de Belastingdienst betaald worden. En daar ligt het dispuut.
Van het totaalaantal getaxeerde onroerende goederen, zijn van 42.092 de waardes definitief vastgesteld. Isenia: ,,Dit zijn taxaties die door externe taxateurs zijn verricht en voorzien zijn van een interne code. Er is een foto van het object vanaf de straat en een taxatiewaarde. Deze taxaties worden vervolgens aan een nacontrole door afdeling Terreindienst onderworpen. De nacontrole van de taxaties is noodzakelijk om de definitieve aanslagen op te leggen.” Kortom, op dit moment is de Belastingdienst bezig met de nacontrole om tot definitieve taxaties te komen.
Per 1 januari 2014 is de grondbelasting op Curaçao vervangen door de OZB. De wetgeving hiervoor werd in mei 2013 door de Staten goedgekeurd.
De op taxatie gebaseerde waarde is nu het duidelijke begrip, namelijk ‘de waarde in het economische verkeer’, er is een schijventarief ingevoerd en de belasting is verhoogd. Nieuw in de wet is dat bij een opstal op huurgrond, die eigendom is van het Land Curaçao, de huurder van de grond belastingplichtig is voor de waarde van de opstal.
De waarde in het economische verkeer houdt in dat er gekeken wordt naar de waarde die een willekeurige derde bereid is te betalen voor de onroerende zaak. Het gaat dus niet om de waarde in verhuurde staat. De waarde van een opstal op huurgrond die eigendom is van Curaçao wordt bepaald zonder rekening te houden met de waarde van de ondergrond. Bij erfpacht geldt de waarde van grond en gebouw(en) samen.
Voor het eerste vijfjarige tijdvak van de nieuwe OZB heeft de Inspectie taxateurs in de arm genomen die alle onroerende zaken taxeert. Vanaf eind mei 2014 zijn de taxateurs in teams de wijken en gebieden ingegaan om taxaties te verrichten. De taxateurs hebben hun werk vanaf de openbare weg uitgevoerd en de bewoners niet benaderd voor informatie. Tegen de getaxeerde waarde kan de eigenaar bezwaar maken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.