Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla heeft naar premier Ben Whiteman uitgehaald om zijn verklaring over de penibele financiële situatie bij de raffinaderij. De premier verklaarde tijdens een vergadering van de centrale commissie van de Staten afgelopen maandag dat de financiële situatie van de Isla zo slecht is, dat de raffinaderij slechts tot december van dit jaar de salarissen kan garanderen.

isla
De Isla heeft gisteren twee spoedvergaderingen voor het personeel belegd om de verklaringen van de premier te weerleggen. Ook is er een persverklaring van de Isla verzonden getiteld ‘Isla garandeert de salarissen van haar werknemers’. De raffinaderij ontkent in de verklaring categorisch dat het niet in staat is om de salarissen van de werknemers te betalen. Wereldwijd worden er in de olie-industrie maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de economische malaise die veroorzaakt wordt door de lage tarieven voor aardolie, zo stelt de Isla. De raffinaderij overweegt niet om te korten op de salarissen of het personeel, aldus de persverklaring.
,,De Isla-raffinaderij betreurt het dat premier Whiteman een dergelijke onverantwoordelijke en ongefundeerde verklaring heeft gedaan, terwijl hij met Refneria Isla contact had kunnen opnemen voor verificatie”, aldus de verklaring.
De raffinaderij ontkent ook dat het moederbedrijf van de raffinaderij, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PdVSA), contact heeft gehad met het Chinese bedrijf Guangdong Zhenrong en daarbij aan hen heeft gevraagd om stand-by te staan voor het geval de Isla tot 2019 niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
De bezuinigingsmaatregelen die wel worden getroffen, worden in de verklaring opgesomd. Dit jaar krijgt het personeel geen kerstfeest maar een kerstpakket. De groep volwassen werknemers van Isla neemt niet deel aan het carnaval. En bij het carnaval van volgend jaar ontbreken ook de stellages van de Isla.
Een de zaken die nog wel doorgaan, is de traditionele kerststal bij Post 5, de stal wordt op 9 december geplaatst. Kinderen van personeelsleden krijgen dit jaar traditiegetrouw hun kerstfeest met de Kerstman. En de jongerengroep van de Isla doet volgend jaar mee aan de Marcha Hubenil.
De raffinaderij reageerde ook op uitlatingen van Whiteman dat de Isla door de noodlijdende situatie gedwongen is om werknemers niet op hun 63ste maar op hun 60ste naar huis te sturen. Het personeel is op de hoogte dat werknemers met hun 60ste met pensioen gaan, zo meldt het persbericht. Alleen in bijzondere gevallen waar geen vervanging is voor iemand die met pensioen moet, kan die persoon tot zijn 63ste blijven werken. De Isla ontkent dat er sprake is van afvloeiing van het personeel.
Een tijd geleden ging het gerucht al dat de Isla tot en met december van dit jaar in staat was om de salarissen te betalen. Ook werd er toen gemeld dat de raffinaderij niet zoals gewoonlijk aan het carnaval zou meedoen. Adjunct-directeur Karel van Haren reageerde destijds lachend toen hem door deze krant om een reactie werd gevraagd en ontkende de berichten. Van Haren verklaarde toen wel dat de Isla moeilijke tijden doormaakt net zoals dat wereldwijd het geval is in de aardoliesector.
Op pagina 5
Whiteman:
Isla/PdVSA
in het nauw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).