Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij zeven van de negen ministeries zijn in de onderzoekperiode 2014 en 2015 financiële verplichtingen aangegaan die niet in overeenstemming waren met de bevoegdheden. Tot dat oordeel komt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC).
,,Intern wordt onvoldoende gecontroleerd of degene die de financiële verplichting aan wil gaan ook daartoe bevoegd is”, aldus de rekenmeesters. Zo zijn handtekeningenlijsten niet op tijd vervangen, maar ernstiger is het als de ministers van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) zich ‘structureel niet hebben gehouden aan het verbod om zelf financiële verplichtingen aan te gaan’.
Op beide posten zaten bewindslieden van de partij Pueblo Soberano en zitten nog de demissionaire PS-ministers Irene Dick (OWCS) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (SOAW). Laatstgenoemde komt in het nieuw te vormen kabinet van de regeringscombinatie MAN-PAR-PNP-PS waarschijnlijk terug als minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).
De Rekenkamer signaleert verder dat ‘incidenteel de ministers van Justitie en Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) ook bestelbonnen hebben ondertekend’. Op die posten zaten in afgelopen jaren de nu demissionair minister Nelson Navarro (PAIS) op Justitie en demissionair premier Ben Whiteman (PS) op GMN.
De ARC constateert dat bij het ministerie van SOAW de minister de meeste bestelbonnen tekent. De hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal (SG), en de sectordirecteuren zijn gemandateerd tot een bedrag van 25.000 gulden. Gezien het feit dat de Landsverordening comptabiliteit de minister verbiedt om een financiële verplichting aan te gaan, betekent dit dat niemand op grond van deze wet bevoegd is om bestelbonnen boven de 25.000 te tekenen. ,,In de praktijk ondertekent de minister alle bestelbonnen, ook die onder de 25.000 gulden.”
Bij de controle van de bestelbonnen van 2014 heeft de Rekenkamer vastgesteld dat 595 bestelbonnen zijn ondertekend door de SOAW-bewindspersoon. In totaal gaat het om een bedrag van 4.621.243 gulden (ruim 4,6 miljoen). In 2015 zijn 101 bestelbonnen voor 3.380.476 gulden (bijna 3,4 miljoen) ondertekend door de minister. Zoals gesteld, is dit in strijd met de wet.
Het conceptrapport is eind juli 2016 in het kader van het proces van ambtelijk hoor en wederhoor gestuurd naar de SG’s van alle ministeries. Van Algemene Zaken, Financiën en SOAW ontving de Rekenkamer een inhoudelijke reactie. Ook is minister José Jardim van Financiën begin oktober gevraagd commentaar te geven op het conceptrapport. ,,Van de minister hebben wij geen reactie ontvangen”, aldus het eindrapport van de ARC.
De Rekenkamer ‘vindt het jammer’ dat niet alle SG’s hebben gereageerd op het conceptrapport en ook dat niet de toezegging is gedaan om de aanbevelingen over te nemen. Maar de Rekenkamer laat zich niet ontmoedigen: ,,Wij zijn van plan om binnen een periode van twee jaar na te gaan of wordt gehandeld in overeenstemming met de betreffende voorschriften.”

ministeries


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).