Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Om de bodem te saneren van wat ‘het meeste vervuilde gebied oftewel de landfill van het Isla-terrein’ genoemd wordt, ‘Isla-West’, kost 90 miljoen dollar. Dat is deze week tijdens de Statenvergadering naar voren gebracht door Aubrey Bakhuis, lid van het multidisciplinair projectteam (MDPT) en belast met het ontwikkelen van alternatieve plannen voor ‘Isla-West’. Het gaat om een terrein zo groot als het industrieterrein Brievengat of de vrije zone Koningsplein op Zeelandia, dat niet gebruikt wordt.
islaHij schetste drie scenario’s voor dit gebied. Ten eerste kan ervoor gekozen worden het terrein, dat eigendom is van Refineria di Kòrsou (RdK), te laten voor wat het is. Daarnaast kan het gedeeltelijk schoongemaakt worden, bijvoorbeeld alleen het gebied dat aan het Schottegat grenst. Het meest vervuilde deel kan dan zo nodig geïsoleerd worden. De derde optie is volledige schoonmaak voor een bedrag van 90 miljoen dollar.
RdK heeft toestemming verleend om nader onderzoek te doen naar de bodemsanering en dit wordt nu uitbesteed aan vier of vijf gespecialiseerde bedrijven. De resultaten zullen aan RdK voorgelegd worden. Pas als hier een besluit over genomen is, kan er gewerkt worden aan een ontwikkelingsplan voor Isla-West. Het plan is om nieuwe industrieën te ontwikkelen gelieerd aan de haven. Het ontwikkelingsplan moet daarom opgesteld worden in samenwerking met gelieerde bedrijven als Curaçao Ports Authority (CPA), RdK, Curoil, Aqualectra en Kompania di Tou Kòrsou (KTK). Ook studenten van de University of Curaçao (UoC) wil Bakhuis erbij betrekken. Dit gebied zal in de toekomst uit het leasecontract gehaald worden met de exploitant van de olieraffinaderij. Hierdoor is het mogelijk een hoger leasebedrag te vragen aan de bedrijven die Isla-West gaan ontwikkelen en exploiteren. Het idee is om er een project van te maken waarbij zowel de overheid, overheids-nv’s en private ondernemingen betrokken zijn, het zogenoemde public private partnership (PPP)-model.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).