Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De formatieperikelen hebben gisteren een nieuw dieptepunt bereikt op het moment dat politiek leider Amparo dos Santos van Kòrsou di Nos Tur en Gerrit Schotte van MFK aan de pers verklaarden ervan getuige te zijn geweest dat ex-MFK lid Dean Rozier een bedrag van tussen de 20.000 en 30.000 gulden op tafel had tijdens een gesprek met politiek leider Jaime Córdoba van PS.

rozier
Rozier zou, toen Dos Santos de kamer van Córdoba binnenkwam, het geld dat in twee stapels lag, hebben toegedekt. Dos Santos schrok naar eigen zeggen van het feit dat er zoveel geld op tafel lag. Er zou op tafel een papier hebben gelegen met de ministersposten en namen van het nog te vormen kabinet van MAN-signatuur.
Het incident zou zich hebben voorgedaan toen de leiders van MFK en KdNT naar Córdoba gingen om te praten over de vorming van een nieuwe coalitie. Voor MFK is het incident hét bewijs dat er krachten zijn die druk op PS uitoefenen om tegen betaling deel uit te maken van een regering bestaande uit MAN, PAR, PS, PNP en UKH. De pogingen van ‘bemiddelaar Rozier’ om PS mee te krijgen, staan haaks op recent gemaakte afspraken tussen MFK en PS, aldus politiek leider Gerrit Schotte. Volgens hem was Córdoba bereid om de voormalige coalitiepartners een klap toe te dienen door een andere coalitie te presenteren.
Zowel Córdoba als Rozier ontkennen dat er geld op tafel heeft gelegen. De fractieleider van PS zei dat hij en Rozier bevriend zijn en dat hij wel vaker op bezoek kwam. Volgens de PS-fractieleider was het papier met de verdeling van de posten in het nieuwe kabinet van hem. Het document vermeldde de ministersverdeling zoals de partijen MAN, PAR, PS en PNP dat gisteren bespraken. Daarbij zou MAN drie en de PAR twee zetels krijgen. Córdoba bevestigde dat hij een bereidheidsverklaring met Schotte heeft getekend maar zei ook geen regering te zullen vormen met MFK of KdNT en al helemaal niet na wat er zich gisteren heeft voorgedaan. MAN moet na overleg met de partijraad dat voor gisteravond gepland stond, een besluit nemen over de formatie, aldus Córdoba. Bij het ter perse gaan van deze krant, was het besluit van de MAN nog onbekend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).