Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is niet verplicht het tekort
van 2,2 miljoen gulden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te dekken.

iguel
Tot dit oordeel kwam rechter Gerard van den Dungen afgelopen vrijdag in het kort geding dat de VPCO had
aangespannen tegen het ministerie. Wel stelde de rechter dat het verwijt van de VPCO aan het Land, dat het
ministerie tekortschiet in haar financiële verplichtingen aan de vereniging, niet kan worden vastgesteld in
het kort geding, maar dat hiervoor een bodemprocedure nodig is. Volgens Miguel Goede, de voorzitter van de
VPCO, zal de vereniging dan ook binnenkort een nieuwe zaak starten tegen het ministerie.
Volgens Goede staat het water het VPCO aan de lippen. Sinds in juli in een andere zaak werd gevonnist dat de
verplichte ouderbijdrage van de VPCO ingaat tegen het principe van vrij onderwijs (enseñansa liber), bevroor
de vereniging de geïnde bijdragen over 2016 en 2017 en stuurde de rekening van 2,2 miljoen naar minister
Irene Dick van OWCS. Daar is tot dusver geen antwoord op gekomen. ‘Niet fraai’, zo oordeelde rechter Van den
Dungen, maar hij stelde verder dat de VPCO niet overtuigend had bewezen dat ‘additionele kosten ter
bevordering van de kwaliteit van het onderwijs’ vallen onder de reguliere subsidiëring door de overheid.
Volgens Goede zijn de gevolgen van de vonnissen direct merkbaar, hoewel de scholen trachten deze te
minimaliseren. Zo moet er volgens hem worden bezuinigd op lesmateriaal en licenties, ICT-voorzieningen, en de
frequentie van schoonmaak en onderhoud. Ook kunnen de scholen geen nieuwe verplichtingen meer aangaan.
,,Uit de contributie betalen we zeven ondersteunende personeelsleden, omdat deze niet gesubsidieerd worden
door de overheid. Dit zijn onder andere HRM-functionarissen, alsook een klusjesman die langs de verschillende
scholen gaat voor reparatiewerkzaamheden, zodat onze docenten zich primair op onderwijs kunnen richten. Dit
zijn geen luxezaken, maar een absoluut minimum”, aldus Goede.
De scholen beraden zich op de te nemen stappen voor de toekomst. Het is niet ondenkbaar dat ouders, die een
vrijwillige bijdrage leveren, eerder in aanmerking komen voor plaatsing van hun kind op een van de scholen,
die ieder jaar flinke wachtlijsten kennen. ,,We zijn een vereniging en het staat iedereen vrij om lid te
worden, indien je ervoor kiest om contributie betalen”, aldus Goede.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).