Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het aantal jongeren op de Top C-lijst uitgebreid van 34 naar 56. Door een intensieve begeleiding van de jeugdige veelplegers wil het OM de stijging van het aantal ‘high impact crimes’ op Curaçao een halt toe roepen.

wowo
Het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’, alle ogen op jou gericht, ging in december 2014 op initiatief van het OM van start. De jongeren die geselecteerd worden, hebben een leeftijd van 12 tot 24 jaar en zijn vaker in aanraking gekomen met justitie. Zij hebben minimaal één keer een ernstig misdrijf begaan, zoals diefstal met geweld, zware mishandeling, moord en doodslag. In navolging van de Amsterdamse Top 600 aanpak probeert een groot aantal organisaties die samenwerken met het OM te voorkomen dat deze jongens en meisjes opnieuw in de fout gaan. Behalve de ministeries van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, zijn hulpverleningsorganisaties bij het project betrokken, zoals de gevangenis SDDK, het Korps Politie Curaçao, de Gezingsvoogdij-instelling, het Wit Gele Kruis, de schoolbesturen en de stichtingen Accretio, Yave en Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA).
Algemeen directeur van de stichting voor verslavingszorg FMA, Meta Fahrenfort, zegt dat haar organisatie geen grote rol speelt in het project. ,,Het betreft vaak jongeren met een zodanig complexe situatie en problematiek dat bijvoorbeeld het gebruik van marihuana niet het eerste probleem is dat moet worden aangepakt.” Maar volgens Fahrenfort is de samenwerking tussen de hulpverlenende organisaties wel intensiever door de contacten via Tur Wowo Riba Bo. ,,Het is een uitstekend initiatief. Heel positief. Het moet gebeuren.”
De geselecteerde jongeren worden intensief begeleid via een persoonsgerichte benadering die uitgaat van drie pijlers: lik-op-stuk, zorg en nazorg en brusjes (broertjes en zusjes). De aanpak is dus behalve op de jongere zelf ook op de familie en omgeving gericht. ,,Structurele knelpunten, zoals vroegtijdige schooluitval, arbeidsmogelijkheden en woonvoorzieningen worden gesignaleerd en aangepakt”, aldus het OM in een persbericht.
Doel van de integrale aanpak is om herhaling van misdrijven door jongeren te voorkomen. Maar het OM hoopt dat tegelijkertijd een preventieve werking uitgaat van het project en dat minder jongeren een highimpactdelict zullen plegen. Het strafrecht is slechts beperkt in het voorkomen van criminaliteit en niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen, zei hoofdofficier van justitie Heiko de Jong, in april tijdens de opening van de conferentie ‘Top C Tur Wowo Riba Bo’. ,,De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: Union ta hasi forsa (samen staan we sterk, red.). En dat is ook precies wat we willen bereiken met het Top C-project.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).