Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gouverneur Lucille George-Wout heeft het wetvoorstel voor de 80/20-regeling weer teruggestuurd naar de Ministerraad, omdat die in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. larmonie Demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is het daar niet mee eens en wint extra juridisch advies in om haar standpunt te onderbouwen.
Dat de wet er komt, is ‘cruciaal’ voor Larmonie-Cecilia. ,,We zien allemaal dat het niet goed gaat met de werkgelegenheid op het eiland. Lokale mensen krijgen geen kans. Wie naar het eiland komt vindt werk, maar de lokale bevolking niet.” De minister doet er alles aan om, nog voordat een nieuwe regering aantreedt, een herzien concept van de wet in te dienen dat wel de goedkeuring krijgt van de gouverneur. ,,We voegen zo veel mogelijk jurisprudentie toe en vragen juridisch advies om aan te tonen dat er geen sprake is van ongelijkheid tussen de landen binnen het Koninkrijk.”
Het initiatief voor de landsverordening ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale arbeidskrachten - de 80/20-regeling - werd in april 2011 onder andere door de toenmalige Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels ingediend en aangenomen door een Statenmeerderheid van PS, MFK en MAN. Het wetsontwerp doorging een heel proces - zo heeft de gouverneur de wet al eens eerder teruggestuurd - en uiteindelijk is deze een paar weken voor de verkiezingen op 5 oktober van dit jaar ter ondertekening naar de gouverneur gestuurd.
Kort daarvoor schrijft hoogleraar staatsrecht en staatkundige vernieuwing Arjen van Rijn in een bijdrage in de editie van 16 september van deze krant dat het er volgens hem bij de 80/20-regeling om gaat ‘of de ongelijke behandeling via de 80/20-formule een passend middel is om het doel te bereiken’. Want volgens Van Rijn is er ‘zeker sprake van ongelijke behandeling tussen personen die op de Curaçaose arbeidsmarkt actief willen worden: is in een bedrijf het quotum van 20 procent bereikt, dan gaan de Curaçaoënaars definitief voor’. Ongelijke behandeling is gerechtvaardigd, aldus Van Rijn, maar alleen als daarmee een legitiem doel wordt gediend en dat is volgens deskundigen niet het geval. De Raad van Advies noemt de 80/20-regeling discriminerend en is van mening dat er andere instrumenten zijn om het doel te bereiken, zoals arbeidsgerichte scholing en training en de Landsverordeningen toelating en uitzetting en arbeid vreemdelingen. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt de regeling slecht voor de economie en het investeringsklimaat.
Larmonie-Cecilia is het niet eens met de kritiek en vindt dat het wetsvoorstel goed onderbouwd is. ,,Maar we moeten elkaar proberen te vinden. Het is een lopende zaak die ik als demissionair minister wil afhandelen. Ik behandel het met de nodige spoed.” Mocht een nieuw concept wederom niet door gouverneur George-Wout worden ondertekend, dan zijn er volgens de demissionair minister nog ‘andere manieren om ons doel te bereiken’. ,,Dan zullen we nagaan waar de bestaande wetgeving nog mogelijkheden biedt. Het gaat erom banen te scheppen voor de lokale bevolking en dat we de armoede een halt toe roepen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).