Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De gouverneur heeft Kenneth Gijsbertha gisteren officieel aangesteld als informateur. gijsberthaDit gebeurde nadat de partijen MAN, PAR, PNP en PS een dag eerder een bereidwilligheidsverklaring tekenden, waarin ze aangaven samen te willen werken en een coalitieregering te willen vormen.
De gouverneur heeft Gijsbertha verzocht om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of de genoemde partijen, bij voorkeur aangevuld tot een twee derde meerderheid in de Staten, tot overeenstemming kunnen komen over een regeringsprogramma op hoofdlijnen, dat gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie en aanpak in relatie tot de uitdagingen waar Curaçao zich voor gesteld ziet.
Na consultatiegesprekken tussen de gouverneur en de partijleiders, de Raad van Advies (RvA), Statenvoorzitter en de minister van Staat zijn de volgende onderwerpen als prioriteit vastgesteld: het onderwijs, de gezondheidssector, criminaliteit, economie, overheidsfinanciën, vergroten van vertrouwen van de burger in de politiek en samenwerkingsrelaties binnen het Koninkrijk.
Gijsbertha heeft tot dinsdag, 18 oktober, de tijd om een voortgangsrapportage van zijn informatiewerkzaamheden uit te brengen en tot uiterlijk 25 oktober om de gouverneur te rapporteren over zijn bevindingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).