Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer is er niet gerust op dat het kabinet-Rutte zich voldoende voorbereidt op een eventuele vluchtelingenstroom uit Venezuela naar Curaçao, Aruba en Bonaire.

venezuelaoverleg

Dat bleek gisteren uit een algemeen overleg van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de ministers Ronald Plasterk van BZK en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (beiden PvdA). Alexander Pechtold (D66) verweet hen naïef en laks te zijn en onvoldoende steun te geven aan de autoriteiten op Curaçao en Aruba.
Het verweer van Plasterk dat deze landen op grond van het Statuut in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen viel bij de commissieleden niet in goede aarde. ,,Daarvoor zijn ze te klein”, aldus Pechtold.
De bewindsman benadrukte dat er geen enkele aanwijzing is voor een massale migratie. ,,Maar tien bootjes met tien man is voor die landen al te veel”, hield André Bosman (VVD) de minister voor. Ook diens derde stelling dat Venezolanen als het in hun land echt uit de hand loopt de wijk zullen namen naar de Verenigde Staten vond geen genade: ,,In die situatie gaat er geen vliegtuig meer naar Miami”, aldus Raymond de Roon (PVV).
In reactie op de aanhoudende verwijten dat hij de risico’s voor de Benedenwindse Eilanden onderschat, voerde Plasterk aan dat er in samenspraak met de landen allerlei scenario’s zijn uitgewerkt. ,,Maar ik ben terughoudend om die publiekelijk te delen, want daar kan een aanzuigende werking van uitgaan.” Over die scenario’s is vorige week nog in Den Haag met vertegenwoordigers van de landen overleg gevoerd.
Koenders zei te begrijpen dat de Kamerleden hun zorgen hebben. ,,Die deel ik want we hebben een buurland in grote problemen. Maar de indruk dat we de situatie onderschatten, is onterecht. We zijn continu in gesprek met andere landen en internationale organisaties zoals de UNHCR. Wij sluiten niets uit en zijn op alles geprepareerd.” Hoe wilde ook Koenders niet prijsgeven omdat dat als een uitnodiging zou kunnen worden opgevat.
Volgens de bewindsman wijst niets op een dreigende exodus. ,,De situatie is nu al dramatisch. Slechter kan het niet. Er is nauwelijks perspectief en toch slaan de Venezolanen niet op de vlucht. Het grootste risico is als er grootschalig geweld komt in het hele land. Nu kunnen mensen het geweld in de grote steden ontvluchten door naar het platteland te gaan.”
Koenders zag in de invoering van een door de VVD bepleite visumplicht geen oplossing: ,,Iemand die illegaal naar de eilanden wil, gaat niet eerst een visum aanvragen.” De minister vindt de beschikbare instrumenten effectief genoeg: verscherpte grenscontroles, een stringent uitzetbeleid en de verhoogde waakzaamheid van de kustwacht. Vooralsnog gaat het om niet meer dan enkele tientallen Venezolanen die de oversteek hebben gewaagd.
,,Het valt dus allemaal mee. Maar dat is geen garantie voor de toekomst”, aldus Koenders. De commissieleden toonden zich allerminst gerustgesteld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).