Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Rechter-commissaris Solange Christiaan heeft gisteren tijdens een besloten zitting geoordeeld dat parlementariër Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) en voormalige MFK-minister van Financiën George Jamaloodin, nog steeds als verdachten gelden in de zaak Maximus, het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op PS-leider Helmin Wiels.

wilsoejama
Dat hebben de raadsmannen Bertie Braam namens Wilsoe en Everett Wilsoe namens Jamaloodin tegenover deze krant bekendgemaakt. Guillano Schoop, de officier van justitie die belast is met de woordvoering in de zaak Maximus verklaart: ,,Ik kan bevestigen dat de verzoeken om het onderzoek naar de verdachten te staken niet zijn gehonoreerd. De betrokkenen gelden daardoor nog steeds als verdachten in deze zaak.”
De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat op grond van de complexiteit van het onderzoek er tijd is vereist. Zij is niet van oordeel dat het onderzoek vertraging oploopt en vindt niet dat het Openbaar Ministerie in dezen niet voortvarend optreedt, zo licht advocaat Wilsoe van Jamaloodin toe. ,,Door de internationale zaken die deel uitmaken van het onderzoek kan er oponthoud ontstaan. In dat kader begrijpt de rechter-commissaris de last die dat voor mijn cliënt met zich meebrengt. Om de intellectuele daders van de moord te vinden is het nodig om van onderaf naar boven te werken. Dat onderzoek vergt tijd, die tijd is nodig om de zaak op te lossen”, aldus de raadsman.
Met de beschikking van de raadkamer blijft het feit dat Jamaloodin nog als verdachte wordt gezien als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen, zo merkt de advocaat van de oud-minister van Financiën op. ,,Het is heel erg voor hem om te horen dat de rechter-commissaris van mening is dat het onderzoek nog gaande is en dat er geen sprake is van vertraging. De beschikking is heel hard bij hem aangekomen.” De advocaat kan in dit stadium nog niet zeggen wat de volgende stap wordt: ,,De wet sluit niet uit dat er na verloop van tijd opnieuw een procedure wordt gestart, maar daar moeten mijn cliënt en ik het nog over hebben.”
Parlementariër Wilsoe heeft in een eerste reactie aan deze krant laten weten dat hij het oordeel ‘zeer onrechtvaardig’ vindt. ,,Maar ik geef niet op”, aldus het PS-Statenlid. Wilsoe verzocht de raadkamer anderhalve week geleden via zijn advocaat Braam om na twee jaar en twee maanden van onderzoek duidelijkheid te scheppen over zijn status als verdachte. ,,Wij hebben verzocht om het onderzoek te stoppen of mij anders voor het gerecht te brengen”, zo merkt de parlementariër op.
Advocaat Braam betreurt de gevolgen die de beschikking voor het Statenlid heeft. ,,Volgens de rechter-commissaris is het belang van mijn cliënt ondergeschikt aan het belang van het onderzoek. Het is nog niet zover dat mijn cliënt niet langer als verdachte wordt gezien”, aldus Braam. Uit het gesprek met Braam blijkt dat de rechter-commissaris min of meer dezelfde argumenten die in het geval van Jamaloodin zijn gebruikt, in de zaak van Statenlid Wilsoe heeft gehanteerd. ,,Wij kunnen nu alleen nog afwachten en druk op de officier van justitie uitoefenen en aandringen op duidelijkheid. Mijn cliënt geldt als verdachte, maar wordt door het OM nog niet vervolgd. Het OM kan nog besluiten om de zaak te seponeren of tot vervolging over te gaan.” Als er voor het eind van het jaar geen verandering is, wil Braam een nieuw verzoek bij de raadkamer indienen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).