Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een levendige discussie waar het er af en toe heet aan toe ging: zo typeerden vele bezoekers het Nederlandstalige politiek debat bij het Avila Beach Hotel afgelopen dinsdagavond, verzorgd door radiozender Paradise FM. debat
Negen van de dertien deelnemende partijen aan de verkiezingen hadden een vertegenwoordiger naar het debat gestuurd. Opmerkelijke afwezigen waren de grootste partij in de Staten, Pueblo Soberano (PS) en de grootste partij in de huidige peilingen, MFK van Gerrit Schotte.
In tegenstelling tot het vorige, strak georganiseerde televisiedebat, dat de kijkers veelal in slaap suste, was het bij Avila de bedoeling om de discussie zo levendig mogelijk te houden. De politici trokken af en toe fel van leer tegen elkaar en werden door het kritische publiek stevig aan de tand gevoeld.
Alle partijen waren het eens met de stelling dat de volgende minister van Volksgezondheid de tarieven moet verhogen, om het tekort in de zorg te overbruggen. Volgens Myra Biegelaar van Partido Democraat (DP) is de rek eruit, aangezien de tarieven al twintig jaar niet verhoogd zijn. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), zei liever te willen inzetten op preventieve dan curatieve zorg. Zita Jesus-Leito (PAR) vulde aan dat er een onafhankelijke zorgautoriteit moet komen die de tarieven vaststelt, in plaats van de SVB die dat nu doet.
Daarentegen waren alle partijen het oneens met de stelling dat de overheid restricties voor wapenbezit moet opheffen, ter verbetering van de veiligheidsproblemen op het eiland. Beter is het om de samenwerking tussen de geüniformeerde diensten als de douane, kustwacht en politie inniger te maken, zo stelden Pro Kòrsou van oud-premier Ivar Asjes en Aldebert Rooijer namens PAS. Laatstgenoemde stelde ook om meer assistentie van de Koninklijke Marine te vragen bij de ontwapening van Curaçao en hij riep op tot meer politie, particuliere beveiligingsbedrijven, camera’s en politiedrones in de wijken. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang van Un Kòrsou Hustu zei daarentegen liever de oorzaken van de agressiegolf aan te willen pakken; ‘de extreme armoede en bendeculturen’, aldus Leeflang.
Op de vraag wat de rol van de overheid is bij het aanpakken van de jeugdwerkeloosheid, waren alle partijen tegenstander van boetes uitschrijven aan bedrijven die geen jongeren aannemen en voorstander van belastingvoordelen voor degenen die dat wel doen. Tevens moet er volgens DP gekeken worden naar de duizenden illegalen op het eiland, die het werk van lokalen inpikken. Hier bracht Alex Rosaria (PAIS) tegenin dat er nog wel veel te winnen is met de arbeidsethos van de jongeren: ,,Het langste dat een Yu di Kòrsou het ooit op een aloëplantage heeft volgehouden, is drie dagen.”
Bij de economische thema’s werden de politieke scheidslijnen goed blootgelegd. De economisch liberalen PAIS, PAS, PAR en Pro Kòrsou stonden voor het stimuleren van de economie, terwijl de overige partijen zich profileerden op een verhoging van de sociale uitgaven. Zo vonden Jesus-Leito en Asjes elkaar in de overtuiging dat een sluitende begroting de randvoorwaarde is voor economische groei en vertrouwen in de politiek, voordat sociale uitgaven kunnen volgen. PAS en PNP stelden tevens voor een fonds op te tuigen om vanaf 2017 het bedrijfsleven te ondersteunen, ‘als gevolg van het risicomijdende gedrag van banken en Korpodeko’.
Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS), stelde als antipoliticus een ‘reality check’ te willen geven: ,,Ik verbaas me over de beloftes die worden gedaan door alle partijen, maar overal hangt een prijskaartje aan. Straks bij de coalitievorming moeten de partijen water bij de wijn doen en gaan inleveren. En dan zijn de mensen weer teleurgesteld in de politiek.”
Bij het onderwerp over de oudedagvoorziening laaiden de discussies flink op, onder andere vanwege Statenlid Leeflang, die het populisme niet schuwde (‘stop met bodyguards voor ministers’); een boze burger in de zaal die vond dat de gepensioneerden ‘gepakt’ worden door de regering en een geëmotioneerde Jesus-Leito die stelde dat een hogere AOW toekomstige generaties in gevaar brengt.
De gemoederen kwamen niet tot bedaren bij het onderwerp van gelijkstelling van materiële rechten voor geliefden van hetzelfde geslacht. Rooijer stelde ferm tegenstander te zijn van het homohuwelijk, omdat dit ‘amoreel is, tegen de wetten van God en om Curaçao zuiver te houden’. Directe tegendebater Roy Botse (MAN) zei niet voorop te willen lopen in de homo-emancipatie, maar liever de ‘internationale trends te willen volgen’.
Alle overige partijen riepen voorstander te zijn voor gelijke rechten, maar dat de praktijk achterblijft bij wat de plots bekeerde voorvechters zeggen voor te staan, bleek uit het feit dat bij de homomanifestaties deze week alleen de PAR daad bij woord had gevoegd, nadat minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (MEO) de Curaçao Pride had geopend.
Voorafgaand aan het debat merkte journalist Oscar van Dam, medeorganisator van het debat van Paradise FM, op dat het Nederlandstalige kiesgerechtigde publiek op Curaçao bestaat uit ongeveer tienduizend zielen, wat neerkomt op twee zetels in het parlement. Moderator van het debat Favell Maduro stelde dat uit onderzoek is gebleken dat 55 procent van de kiesgerechtigden op het eiland nog steeds niet weet op wie ze gaan stemmen.
Het is de vraag of het afgelopen debat daarin verandering heeft gebracht, maar in ieder geval zijn de verschillen tussen de partijen wel blootgelegd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).