Van onze correspondent
Den Haag - Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) heeft zijn achterban opgeroepen morgen naar de Tweede Kamer te komen, om het debat over de zogeheten Bosmanwet bij te wonen. bosman
,,Wij roepen eenieder die in de gelegenheid is wederom aanwezig te zijn op de publieke tribune. Laat zien dat je opkomt voor de rechtspositie van Caribische Nederlanders en voor Grondwetartikel 1. Met het wetsvoorstel beoogt de VVD ‘kansarme’ Caribische Nederlanders de mogelijkheid te ontzeggen om zich te vestigen in Nederland. De wet geldt niet voor overige kansarme Nederlanders. Het wetsvoorstel druist ons inziens regelrecht in tegen de meest fundamentele grondrechten”, aldus de boodschap die de belangenorganisatie gisteren via haar website en sociale media verspreidde.
Ocan wijst erop dat sinds 1974 al verschillende keren geprobeerd is om de immigratie vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland te beperken.
Tot nu toe zonder resultaat en ook van de Bosmanwet is het nog maar de vraag of daar een meerderheid voor is. ,,Ons pleidooi is en blijft: voor positieverbetering van Caribische Nederlanders is een daadwerkelijk mensenrechtenbeleid in het gehele Koninkrijk dé oplossing; het ontnemen van mensenrechten aan bepaalde groepen is hét probleem. Wij hopen u allen te zien woensdagochtend om 10.35 uur in de Tweede Kamer.”
Voor het debat hadden zich tot gisteren tien sprekers aangemeld, van VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Groep Bontes/Van Klaveren. Het gaat overigens om de voorzetting van het debat waarvan in 2013 de eerste termijn is gehouden. De fracties waren destijds zo kritisch, dat indiener André Bosman ruim de tijd nam om zijn wetsontwerp aan te passen en een weerwoord te formuleren.
Het debat morgen begint met een reactie van Bosman op de kritiek, gevolgd door de tweede termijn van de Kamer en de dupliek.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).