Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het conflict tussen de vakbond SGTK, de bond van werknemers die via aannemers bij de raffinaderij werken en de aannemersvereniging AAV over een nieuwe cao, blijven de aannemers op het standpunt staan dat de Isla over de brug moet komen.

aannemers
Nadat een delegatie van de bond gistermiddag een gesprek had met de ministers Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, minister Navarro van Justitie, de landsbemiddelaars en de aannemers De Ron, Mike en Seraus, zijn de actievoerenden door Errol Cova geïnformeerd over wat er uit de vergadering is gekomen. De arbeiders werden niet door Alcides Cova, de voorzitter van de SGTK, maar door zijn broer de voormalige vakbondsman Errol Cova toegesproken.
Cova verklaarde dat de minister aangaf dat partijen het eens zijn om in 2017 en 2018 een verhoging in te voeren, er ligt ook een voorstel voor een eindejaarbonus. De bond houdt vast aan de lumpsum van 3.000 gulden. Er is ook gesproken over de inhouding over de stakingsdagen. Dat zou eventueel op een menselijke manier moeten gebeuren en niet op de inhumane manier zoals dat nu gebeurt, aldus de vakbondsman. Minister Navarro zei tijdens het overleg dat er gezocht wordt naar een financiering, maar dat het niet rond is. Aannemer De Ron verklaarde dat de aannemers altijd bereid zijn om te betalen als Isla daarvoor opdraait.
De delegatie van de SGTK was net van plan om weg te gaan uit het overleg om de achterban te informeren over de stand van zaken, toen de PWFC zich bij de vergadering meldde. De PWFC, de bond voor werknemers van onder andere de Isla, had gesprekken met de leiding gevoerd om te kijken wat de raffinaderij in het conflict kon betekenen. De Isla verklaarde bereid te zijn om de aannemers vooruit te betalen, zodat zij meer marges in de financiering zouden krijgen. Dat zou volgens Cova voor wat meer ademruimte zorgen voor de werknemers. De aannemers hebben het aanbod van de Isla niet aangenomen. Voor de bond was dat het moment waarop de onderhandelingen weer vastliepen.
Tijdens het overleg had Cova een document bij zich met daarop de bedragen die de aannemers per hoofd uitbetaald krijgen van de raffinaderij. De aannemers krijgen niet alleen het salaris maar ook het geld voor de sociale verzekeringen, voor veiligheid en zelfs geld voor de winst per hoofd uitbetaald, aldus de vakbondsman. Volgens de vakbondsman heeft hij deze informatie via de PWFC gekregen. De vakbondsman heeft op grond van deze informatie bij de radio en televisie verklaard dat de aannemers veel meer geld krijgen, zo legde Cova uit.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.