Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In navolging van het Openbaar Ministerie (OM), daarin gevolgd door Fundashon Akshon Sivil (FAS), heeft gisteren ook overheidsnutsbedrijf Aqualectra het Hof van Justitie verzocht vast te stellen dat bij het energiebedrijf ‘sprake was van wanbeleid’ in de periode 2010-2012, toen het kabinet-Schotte aan de macht was.

aqualectra
Aqualectra vraagt het Hof ook, voor zover mogelijk, ‘de personen te benoemen die voor dat wanbeleid verantwoordelijk zijn’. Dat waren volgens het onderzoeksrapport van professor en oud-rechter Huub Willems in de onderzochte periode meerdere personen, waaronder toenmalige premier Gerrit Schotte (MFK) die als bewindspersoon de gehele energieketen naar zich toe had getrokken. Maar ook president-commissaris Oswald van der Dijs, commissaris Werner Wiels en diverse adviseurs zoals onder andere advocaat Eric de Vries van het kantoor HBN Law.
Aqualectra verzoekt het Hof verder ‘één of meer (rechts)personen voor een door het Hof te bepalen periode te benoemen’, als bestuurder dan wel commissaris. Hun taak en opdracht alsmede bevoegdheid, zou moeten zijn om voor en namens het energiebedrijf ‘al die acties te nemen die nuttig of noodzakelijk zijn om tot vergoeding van de door Aqualectra geleden schade te komen’.
Hiermee is Aqualectra de eerste en tot nu toe enige van de drie onderzochte overheids-nv’s in de energieketen die actie onderneemt na het verschijnen van het eindverslag-Willems in verband met de civiele enquête-procedure, eerst aangezwengeld door FAS en later opgestart door het OM.
Het rapport-Willems is sinds 8 juli officieel neergelegd. Door het Hof is intussen bepaald dat partijen tot uiterlijk vrijdag 14 oktober een verweerschrift in kunnen dienen en dat de behandeling op 30 november zal plaatsvinden.
Aqualectra, sinds oktober 2011 geleid door directeur Darick Jonis, meent dat er voldoende feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan tot wanbeleid kan worden geconcludeerd. Aldus het verzoek tot vaststelling wanbeleid, ingediend door advocaat Karel Frielink van BZSE Advocaten.
Het belang van Aqualectra is ‘tweeledig’, schrijft de raadsman. ,,Enerzijds is het belang van Aqualectra ermee gediend dat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Het functioneren van Aqualectra in de onderzochte periode werd in ernstige mate gehinderd door de feitelijke beleidsbepalers die continu op de stoel van het bestuur zaten, en dat nota bene zonder enige relevante kennis of ervaring.”
En: ,,Anderzijds heeft Aqualectra er belang bij dat de aanzienlijke schade die zij heeft geleden wordt vergoed en dat daartoe de nodige acties worden ondernomen. In het bijzonder zal moeten worden onderzocht welke personen in juridische zin verwijtbaar hebben gehandeld en voor welk deel zij tot vergoeding van de geleden schade zijn gehouden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).