Van een onzer verslaggevers
Den Haag - De dollarkoers mag niet bepalen welke taken de Kustwacht Caribisch gebied kan uitvoeren. Daarover waren minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en de meeste leden van de vaste Kamercommissie van Defensie het gisteren eens in het overleg over de kustwacht.

kustwacht2

De Kamer maakt zich verder zorgen over de toestand in Venezuela en de mogelijkheid dat vluchtelingen hun heil zoeken op Aruba, Curaçao en Bonaire.
De kustwacht heeft door de dalende euro te maken gekregen met financiële problemen. Dit jaar zijn er - volgens de minister tijdelijke - maatregelen genomen om de tekorten het hoofd te bieden. Maar de commissie vreesde dat er steeds meer taken geschrapt moeten worden. Hennis stelde de commissieleden enigszins gerust: ,,Ik heb me daar druk over gemaakt in het kabinet. Prinsjesdag lijkt me een mooi moment om te kijken hoe we het tekort oplossen.”
De hint dat er in de begroting voor 2017 maatregelen worden aangekondigd waarmee de kustwacht weer over voldoende geld kan beschikken werd door de commissie gretig aanvaard. Maar verdere details over hoe die oplossing eruit gaat zien kon de minister niet geven. Niet in de laatste plaats omdat de begroting valt onder Koninkrijksrelaties. ,,Defensie is alleen de beheerder, de kustwacht staat niet op de begroting van Defensie maar van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ik wil daar nog wel eens een boom over opzetten, maar dat is nu niet aan de orde.”
De maatregelen die zijn genomen voor 2016 worden niet teruggedraaid, stelde Hennis duidelijk. Die houden onder meer in dat er minder vaardagen zijn en dat er met de cutter op één motor wordt gevaren in plaats van twee. ,,Straks gaan we nog verder en keren we terug naar het tijdperk van de galjoenen”, merkte CDA-Kamerlid Raymond Knops op.
Volgens de minister zal dat niet gebeuren: ,,Ik heb geen visioen van een galjoen.” De maatregelen hebben tot nog toe geen gevolgen gehad voor de prestaties van de kustwacht. De prestatiedoelen voor de drugsbestrijding en het oppakken van illegalen zijn gehaald.
Wat betreft de dreiging vanuit Venezuela probeerde Hennis de Kamer gerust te stellen: ,,Natuurlijk maken we ons zorgen over de situatie daar, maar Venezuela vormt geen directe dreiging. We houden het goed in de gaten, zitten er bovenop, we hangen niet half slapend over ons bureau.” Daarmee verwees de minister naar een opmerking van Knops, die zich bezorgd afvroeg of Nederland zich niet te afhankelijk opstelt van ‘de grillen van Maduro’.
Volgens Hennis is er intensief wekelijks overleg tussen de verschillende betrokken departementen. ,,Er zijn geen signalen van een stijging van de immigratiestroom uit Venezuela. Dat bevestigen ook de UNHCR (de VN-vluchtelingenorganisatie, red.) en het Rode Kruis.” Bovendien komen de meeste Venezolanen over land naar de eilanden en vertrekt de overgrote meerderheid ook weer, aldus de bewindsvrouw.
PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon, die het meest kritisch was over de gevreesde vluchtelingenstroom, was verre van gerustgesteld: ,,Ik voel geen opluchting, ik blijf somber. We gaan in herhaling na wat we in Europa hebben meegemaakt.” De Roon kondigde aan een verslag van het algemeen overleg aan te vragen, waar hij een motie zal indienen. Hennis zei dit af te wachten.
Met name De Roon maakte zich ook druk over de verdeelsleutel voor de kosten van de kustwacht. Nederland betaalt 69 procent, Curaçao 16, Aruba 11 en Sint Maarten 4. Minister Hennis denkt er voorlopig niet over ‘te morrelen’ aan die verdeling: ,,De landen hebben geen eigen mini-ministerie van Defensie. Het is logisch dat Nederland het meeste betaalt. Dat is ook internationaal belangrijk voor de samenwerking met onder andere de Verenigde Staten.” Wel bevestigde ze dat Curaçao achterloopt met de betaling, maar daar wordt aan gewerkt, verzekerde ze de Kamer.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).