Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het laat Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) - oud-minister van Justitie, huidig Statenlid en een van de beste vrienden van wijlen Helmin Wiels - koud dat hij in het proces-verbaal in de zaak Magnus/Maximus als verdachte wordt genoemd. wilsoe Dat verklaarde Wilsoe in een gesprek met deze krant.
Donderdagavond lekte op YouTube en sociale media een aantal pagina’s van het officiële proces-verbaal in de zaak Magnus/Maximus uit, waarbij onderzoek wordt verricht naar de moord op PS-politicus Helmin Wiels. Tegenover deze krant laat Guillano Schoop, de officier van justitie die belast is met de woordvoering in deze zaak, weten dat dit proces-verbaal in juli van dit jaar in aanloop naar de behandeling van de zaak tegen Maximus-verdachte Burney Fonseca, alias Nini, aan het gerecht en aan de verdediging is aangeboden.
Op de gelekte pagina’s worden verschillende namen genoemd van personen die als verdachten in de moord op Wiels zijn gekenmerkt. Het gaat in dezen om reeds bekende verdachten zoals Fonseca, Elvis Kuwas (alias Monster), wijlen Raul ‘Bolle’ Martinez, wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina, loterijbaas Robbie dos Santos en oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK). Hoewel de naam van Wilsoe al vrij snel na de moord op Wiels circuleerde, heeft het Openbaar Ministerie (OM) tot nu toe met geen woord over hem gerept, ook niet tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak Magnus waarbij overigens wel de namen van Jamaloodin en Dos Santos werden genoemd.
In de passage onder de naam ‘Elmer Raynold Wilsoe (bijnaam Kadè)’ staat: ,,Uit onderzoek is gebleken dat Kadè Wilsoe kennelijk tegenstrijdige en leugenachtige verklaringen heeft afgelegd over zijn geplande ontmoeting met Helmin Wiels op het strand van Marie Pampoen op 5 mei 2013, alwaar Helmin Wiels werd doodgeschoten en Kadè Wilsoe niet aanwezig was. Kadè Wilsoe wordt ervan verdacht de afspraaklocatie door te hebben gegeven, zodat de moord daar uiteindelijk plaats kon vinden.”
Tegenover deze krant laat Wilsoe weten dat hij zich niet druk maakt. ,,Als het Openbaar Ministerie zo zeker is van zijn zaak, stapt het toch naar de rechter? Nee, dit doet me niets, het laat me koud.” Enige tijd later gooit hij onverwachts de hoorn op de haak.
De oud-minister van Justitie was een van de beste vrienden van Wiels toen hij nog leefde. Het is ook een publiek geheim dat hij nauwe vriendschappen onderhoudt met loterijbaas Robbie dos Santos en diens broer Amparo dos Santos. In zijn hoedanigheid van Justitieminister heeft Wilsoe in 2011 nadat in de zaak Bientu beslag werd gelegd op de Amerikaanse rekeningen van Robbie dos Santos, zelfs een brief geschreven naar de autoriteiten in de Verenigde Staten met het dringende verzoek het beslag op te heffen. In tegenstelling tot Wilsoe had Wiels geen hoge pet op van Dos Santos en kondigde in de dagen voor zijn moord zelfs aan over documenten te beschikken waarmee bewezen kon worden dat de nummerverkoop door Robbie’s Lottery via sms illegaal was. Vlak na het overlijden van Wiels ontkende Dos Santos, na aanhoudende geruchten, iedere betrokkenheid bij de moord.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).