Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Openbaar Ministerie is nog altijd in onderhandeling met de Verenigde Staten over de verdeling van de gelden van loterijbaas Robbie dos Santos. Dat begrijpt deze krant uit welingelichte bronnen. De onderhandelingen verkeren in de eindfase en zullen nog hooguit enkele weken duren.

robbiedoissantos
Het gaat om de verdeling van een bedrag van ruim 70 miljoen gulden, om precies te zijn 72,5 miljoen gulden.
Loterijmagnaat Dos Santos werd in de zaak Bientu verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen en is uiteindelijk op 1 april van dit jaar veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van drie jaar. Ook werd een totaalbedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurdverklaard; het bedrag op de rekeningen van Dos Santos in de VS waar sinds 2012 beslag op rust.
Deze krant meldde eerder dat het geld waar in de VS beslag op is gelegd, conform een internationale regeling, gelijk zou moeten worden verdeeld tussen de twee landen. Het Openbaar Ministerie wil echter trachten het percentage waar Curaçao recht op heeft, namelijk de helft van 72,5 miljoen gulden, te verhogen. Daar wordt momenteel over onderhandeld. Bij akkoord om het percentage voor Curaçao te verhogen, zullen hier naar verwachting wel voorwaarden aan worden gekoppeld; zo zal de VS zelf mogen beslissen hoeveel geld Curaçao extra krijgt en zal het land ook kunnen aangeven waar het extra geld voor moet worden ingezet.
De helft van het totaalbedrag waar Curaçao in ieder geval recht op heeft, zal worden gebruikt om de achterstallige belasting van Dos Santos te betalen. Een ander deel zal ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding worden ingezet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).