Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Door de nieuwe e-infrastructuur is het mogelijk om alles en iedereen met elkaar te verbinden, op elk moment. Een potentieel dat oneindig groot is, dat nog maar voor een beperkt gedeelte gebruikt wordt. Er is een enorme hoeveelheid netwerken ontstaan, van lokale tot wereldwijde schaal, die op vaak zeer dynamische en complexe wijze overlappen.

oratie
Afgelopen vrijdag hield prof. dr. Jacob Spronk zijn inaugurele rede als hoogleraar Financial Management aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. Spronk is benoemd aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen. De titel van zijn rede was ‘Sunny Hub: A new future for Curaçao’.
Met de e-infrastructuur schieten de traditionele denkmodellen van centraal geleide stelsels en vrije marktdenken vaak tekort, wat volgens de hoogleraar veel van het maatschappelijk gevoel van verwarring en ongenoegen verklaart: ,,Er gebeurt van alles dat we niet of nauwelijks kunnen plaatsen. We zijn in een dynamische netwerkmaatschappij terechtgekomen die nieuwe manieren van denken en handelen nodig maken.”
In de praktijk zien we individuen en meestal in het begin kleine ondernemingen die gretig gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden, naast vaak grote en verkalkte organisaties die drijven op de in het verleden behaalde successen en die vaak krampachtig proberen de oude recepten en procedures te blijven gebruiken.
,,Hoewel de academische wereld altijd wat achter loopt, komt zij toch met fundamentele inzichten die ons wat meer grip op de werkelijkheid geven. Ook in het geval van netwerken en de dynamische netwerkmaatschappij waar sinds de eeuwwisseling in toenemende mate onderzoek naar wordt gedaan.” Aldus een persbericht van de UoC naar aanleiding van de oratie.
Zo blijkt dat netwerken zowel organisch kunnen groeien maar ook ontworpen kunnen worden. Daarbij is de structuur van netwerken van belang en als je het op jezelf of op je eigen organisatie betrekt: jouw plaats of de plaats van jouw organisatie binnen het netwerk of binnen verschillende netwerken is van levensbelang. ,,Bungel je ergens aan de periferie en drijf je mee op de golven die veroorzaakt worden door de grotere en belangrijkere knooppunten in het netwerk? Een centrale plaats in het netwerk, de hub, is zo bezien een zeer aantrekkelijke locatie!”
Gegeven het bovenstaande, zo vervolgt het betoog, lijkt het een verstandige strategie aansluiting te zoeken bij de beste netwerken die je kunt bereiken en daarnaast zelf netwerken te initiëren, waarbij je waar mogelijk een hub-positie voor jezelf en je eigen organisatie probeert te veroveren.
Spronk betoogt dat dit ‘een veelbelovende strategie voor Curaçao is’. Het eiland heeft een goed ontwikkelde conventionele structuur, een behoorlijke e-infrastructuur, een goede ‘zachte’ infrastructuur (democratie, juridisch systeem, instituties), een bevolking die meertalig en behoorlijk opgeleid is en internationaal over een uitstekend netwerk van connecties beschikt (Caribisch gebied, Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Europa en Nederland).
Bovenal, Curaçao beschikt over een aantrekkelijke cultuur met muziek als cruciaal onderdeel en heeft een prachtige natuur onder een altijd schijnende zon. ,,In de moderne netwerkmaatschappij zijn dit vestigingsplaatsfactoren van de eerste orde!” Wat moet ontstaan is de ‘ambitie’ om de ‘sunny hub’ in een reeks internationale netwerken te doen transformeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).